TRUCKS

ИЗВЕСТИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДОСТАВЧИК

Известие относно личните данни 

Това известие предоставя информация относно обработката на Вашите лични данни от Volvo Group.

Volvo Group може да обработва лични данни за Вас, ако сте понастоящем или сте били физическо лице или служител на компания, която е закупила или е взела под наем продукт или услуга, предлагана от една от компаниите в състава на Volvo Group. В такъв случай, моля, прочетете нашето Известие до клиентите. 

Ако сте или сте били физическо лице или служител на компания, която е продала или е дала под наем продукт или услуга на една от компаниите в състава на Volvo Group, ние можем да обработваме лични данни за вас. В такъв случай, моля, прочетете нашето Известие до доставчиците.

Ако сте понастоящем или сте били водач на автомобил или оператор на строителна машина, продадена или произведена от една от компаниите в състава на Volvo Group, ние можем да обработваме лични данни за Вас. В такъв случай, моля, прочетете нашето Известие до водачите.

Ако сте понастоящем или сте били служител на компания от Volvo Group или сте били ангажирани като консултант, ние можем да обработваме лични данни за Вас. В такъв случай, моля, прочетете нашето Известие до служителите или консултантите. 

Самоличност и данни за контакт на администратора на данни и длъжностното лице за поверителността на групата

Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag WirelessCar Sweden AB и AB Volvo („VOLVO“), в качеството си на администратори на лични данни, носят отговорност за обработването на личните данни, които се отнасят до Вас, съгласно приложимите закони и нормативни разпоредби за защита на данните.

Ако имате въпроси във връзка с обработването на личните Ви данни, се свържете с длъжностното лице за поверителността на групата на VOLVO на адрес gpo.office@volvo.com по пощата или по телефона:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Sweden 

+46 (0)31 66 00 00

 

VOLVO ще обработва всички или част от следните категории лични данни:

Данни за контакт на представител на доставчик, като например име, служебен адрес, имейл адрес, телефонен номер.

Организационни данни, като име на компанията, длъжност, месторабота, държава.

Данни, свързани с ИТ, като например идентификатор на потребител, пароли, данни за влизане, както и данни и регистрационни файлове относно използването на ИТ приложения или услуги на VOLVO.

Ако сте едноличен търговец, VOLVO може също да обработва:

Финансови данни, като например информация за кредити или плащания и данни за банкови сметки.

Договорни данни, като например поръчки за покупка, договори и други споразумения между Вас и VOLVO.

 

Правно основание и цели на обработването

VOLVO ще обработва личните Ви данни въз основа на:

Законни интереси. Законните интереси на VOLVO включват интереса да управлява ежедневните си дейности в съответствие със законните и честни бизнес практики, включително да управлява взаимоотношенията с доставчиците си, да изпълнява договор(и), по който/които Вие или работодателят Ви сте страна, и/или да предприема необходимите стъпки, преди да сключи договор с Вас или с работодателя Ви. Например VOLVO ще трябва да знае предпочитания от Вас език, за да може да комуникира с Вас правилно в ежедневните дейности.

VOLVO ще обработва личните Ви данни за следните цели:

За да може да комуникира с работодателя Ви с цел управление на взаимоотношенията на VOLVO с доставчиците й, изпълнение на договор(и), по който/които Вие или работодателят Ви сте страна, и/или предприемане на необходимите стъпки, преди да сключи договор с Вас или работодателя Ви.

Ако сте едноличен търговец, VOLVO ще обработва финансови данни, за да получавате плащания.

От Вас или от работодателя Ви.

Някои лични данни са необходими, за да може VOLVO да взаимодейства с доставчиците си за бизнес цели. Непредоставянето на лични данни ще попречи на обработването на продуктите и услугите, които Вие или работодателят Ви може да очаквате от VOLVO. 

VOLVO обикновено няма да споделя личните Ви данни с други лица извън Volvo Group, освен ако не се изисква от закон или подзаконов акт. Ако обаче е необходимо за изпълнение на целта на обработването на лични данни, VOLVO може да споделя личните Ви данни с друга компания от Volvo Group, включително такава извън ЕС/ЕИЗ. Освен това, ако е необходимо за изпълнение на целта на обработването на лични данни, Volvo може да споделя личните Ви данни с доставчици, явяващи се трети страни, включително такива извън Европейския съюз или Европейската икономическа зона (ЕС/ЕИЗ). VOLVO ще осигури наличието на подходящи гаранции, които предоставят адекватни нива на защита на личните Ви данни, както се изисква от приложимите закони за защита на данните. Това например може да включва използването на междуфирмени или външни споразумения за обработване на данни въз основа на одобрените стандартни договорни клаузи на ЕС или Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ или други такива механизми, доколкото бъдат признати или одобрени от съответните органи в даден момент. Ако имате въпроси относно предаването, свържете се с длъжностното лице по защита на данните на VOLVO.

VOLVO ще съхранява личните Ви данни колкото е необходимо за изпълнение на правните или договорните й задължения, като взема предвид например периода на договора, изискванията за гаранция или отговорност за качество на продуктите, но не по-дълго от периода, който е необходим на VOLVO за изпълнение на целите, за които са били събрани личните данни.

Имате право да поискате от VOLVO информация за обработваните от VOLVO лични данни, както и достъп до тези лични данни. Освен това имате право да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни, както и да поискате те да бъдат изтрити. Имате също и правото да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни, което означава да поискате от VOLVO да ограничи своето обработване на личните Ви данни при определени обстоятелства. Освен това имате право да възразите срещу обработването въз основа на законен интерес или обработването за директен маркетинг. Също така имате правото на преносимост на данните (прехвърляне на личните Ви данни към друг администратор на данни), ако обработването от страна на VOLVO на личните Ви данни се основава на съгласие или договорно задължение и е автоматизирано.

Освен това имате правото да подадете жалба до надзорен орган във връзка с обработването от страна на VOLVO на личните Ви данни. За повече информация относно тези права и как да ги упражнявате се свържете с длъжностното лице по защита на данните на VOLVO.

Повече информация относно правата на субекти на данни