TRUCKS

I-See

I-See спестява гориво, като оптимизира вашата скорост, смяната на предавките и движението по инерция спрямо топографията, завоите, кръговите кръстовища и ограниченията на скоростта пред вас. Това означава, че можете да използвате круиз контрола при повече пътни ситуации от всякога, за да спестите гориво и да намалите CO2 отпечатъка си от първия ден.

Спестете енергия чрез адаптиране към маршрутите

Опитните водачи винаги са адаптирали скоростта и превключването на предавките към маршрута пред себе си. Но да го правите перфектно и постоянно през цялото време е практически невъзможно. I-See ви помага да направите това веднага щом активирате круиз контрола.

Хълмове, завои и ограничения на скоростта

I-See оптимизира смяната на предавките и скоростта ви спрямо маршрута. Когато шофирате с активиран круиз контрол, I-See се адаптира към топографията, за да използва ефективно кинетичната енергия на вашия камион. При наближаване на завой или кръгово кръстовище I-See регулира скоростта, така че да можете да преминете по най-енергийноефективния начин. Освен това се адаптира автоматично към предстоящите ограничения на скоростта.

Повече от шофиране по магистрала

Тъй като I-See се адаптира към топографията, завоите и ограниченията на скоростта, системата може да се използва по почти всеки тип обществен път, а не само по магистрали. Колкото повече я използвате, толкова по-малко са ненужните смени на предавките, спирането и ускорението.

Базирана на най-актуалните карти

I-See използва търговски карти с висока разделителна способност с информация за топографията, завоите и ограниченията на скоростта – и те се актуализират автоматично за камиона.

Как се справя I-See по хълмисти терени

Изкачване

I-See знае, че има хълм отпред. Камионът ускорява и остава по-дълго време на по-висока предавка.

Чрез избягване на ненужните смени на предавките I-See прави изкачването по-плавно и по-икономично.

При приближаване на спускането I-See спира ненужното ускоряване.

Спускане

За пестене на енергия I-See временно разединява силовото предаване или моторните спирачки, за да се движи по инерция преди спускане по склон.

След склона

I-See знае къде свършва един склон и къде започва следващият. Ако ви предстои изкачване, I-See оставя камиона да се движи по инерция, за да набере скорост и инерция.

Справяне със завои и кръгови кръстовища

Когато камионът наближи завой или кръгово кръстовище, което изисква по-ниска скорост за безопасно преминаване, I-See адаптира избора на предавка и скоростта предварително, така че водачът да не се налага да използва педала на спирачката. След излизане от участъка I-See се настройва по най-ефективния начин спрямо ограничението на скоростта.

Справяне с ограниченията на скоростта

При наближаване на място, където ограничението на скоростта се променя, I-See адаптира избора на предавка и скоростта по най-енергийноефективния начин. Системата ви помага да избегнете ненужно спиране или бързо ускоряване.

Описаните характеристики може да не са стандартни или налични за всички нива на оборудване и опции за силово предаване.

Имате въпрос?

Вашият местен дилър на Volvo Trucks ще ви каже отговора. Отбийте се при него, обадете му се или го помолете да дойде при вас.