VOLVO TRUCKS

Bulgaria

×
Застраховка: предлага спокойствие

Първокласна защита

Застрахователни решения

Не оставяйте нещата на случайността, когато трябва да защитите бизнеса си от финансови разходи.

Защита за вас и за товарния ви автомобил

Познаваме вашия бизнес. Знаем каква е стратегията ви. Ние познаваме рисковете, с които се сблъсквате, и защитата, от която се нуждаете. От единичен товарен автомобил до цял автопарк. Нови и употребявани. Осигурете си първокласна защита срещу финансови рискове от нашите специалисти по застраховките.

Protects your business

Застраховка „Каско“

Чувствайте се в безопасност

Не позволявайте на лошия късмет да срине бизнеса ви. Ние можем да ви осигурим първокласна защита срещу повреда, кражба, пожар или вандализъм.

TPL cover from Volvo Trucks

Отговорност на трети страни

Задължителна защита

Пътно-транспортни произшествия се случват. Но когато се случат, можем да ви помогнем да си осигурите застраховка ГО, която покрива искове от трети лица. Вие сте длъжни по закон да имате покритие за гражданска отговорност.

GAP Cover

Спокойствие

Може да се случи най-лошото: кражба или пълна загуба на товарния ви автомобил. Застрахователното възнаграждение ще покрие текущата пазарна цена на товарните автомобили. Това плащане често е по-ниско от остатъчните задължения по финансовото ви споразумение. Покритието на нашата застраховка Гарантирана защита на активите (GAP) ви гарантира, че ще можете да платите задълженията си. Предлага се в договорите ни за финансиране.

We tailor insurance packages to your needs

Допълнителни застраховки

Адаптирани към вашите потребности

Ние разбираме особеностите на транспортната индустрия. Разбираме рисковете пред вас. Предлагаме ви допълнителна гама от застрахователни решения за вашия бизнес.

Финансовите услуги от Volvo не осигуряват данъчни или счетоводни консултации.

Клиентите следва да се посъветват със своите данъчни консултанти или счетоводители за индивидуалните обстоятелства.

Get the cover you need

Изберете покритието, от което се нуждаете.

Тя започва с нашите специалисти по застраховките. Те ще ви осигурят подходящия тип покритие,
при това пригодено към вашите конкретни потребности.