Защита за вас и за товарния ви автомобил

Познаваме вашия бизнес. Знаем каква е стратегията ви. Ние познаваме рисковете, с които се сблъсквате, и защитата, от която се нуждаете. От единичен товарен автомобил до цял автопарк. Нови и употребявани. Осигурете си първокласна защита срещу финансови рискове от нашите специалисти по застраховките.

Защита за вашия бизнес

Застраховка „Каско“

ЧУВСТВАЙТЕ СЕ В БЕЗОПАСНОСТ

Не позволявайте на лошия късмет да срине бизнеса ви. Ние можем да ви осигурим първокласна защита срещу повреда, кражба, пожар или вандализъм.

Покритие за гражданска отговорност от Volvo Trucks

Отговорност на трети страни

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАЩИТА

Пътно-транспортни произшествия се случват. Но когато се случат, застраховката „Гражданска отговорност“ покрива исковете на другите, предявени към Вас. Вие сте длъжни по закон да имате покритие за гражданска отговорност. Ние можем да Ви помогнем и да Ви осигурим такава.

Покритие за GAP

Покритие за GAP

СПОКОЙСТВИЕ

Може да се случи най-лошото: кражба или пълна загуба на товарния ви автомобил. Застрахователното възнаграждение ще покрие текущата пазарна цена на товарните автомобили. Това плащане често е по-ниско от остатъчните задължения по финансовото ви споразумение. Покритието на нашата застраховка Гарантирана защита на активите (GAP) ви гарантира, че ще можете да платите задълженията си. Предлага се в договорите ни за финансиране.

Пригаждаме пакетите за застраховки към потребностите ви

Допълнителни застраховки

АДАПТИРАНЕ КЪМ ПОТРЕБНОСТИТЕ ВИ

Ние разбираме особеностите на транспортната индустрия. Разбираме рисковете пред вас. Предлагаме ви допълнителна гама от застрахователни решения за вашия бизнес.

Изберете покритието, от което се нуждаете.

Изберете покритието, от което се нуждаете.

За повече информация, моля, свържете се с:

Иван Живанкин, Мениджър продажби
ivan.zhivankin@vfsco.com
0889 960 705

Гергана Стойчева, Регионален представител
gergana.stoycheva@volvo.com 0886 300 520