TRUCKS

Да виждаш и да те виждат

Безопасността на движението е екипна работа между участниците в движението. „Да виждаш и да те виждат“ е лесноприложима дейност, която показва как да се подобри безопасността при взаимодействието между велосипедисти и водачи на камиони. Това е идеална групова дейност за училища и работни места.

Знанието спасява животи

Безопасността е приоритет на Volvo Trucks от самото начало. От нашите проучвания и анализи стана ясно, че повечето пътнотранспортни произшествия се дължат на човешки грешки. Ето защо ние не само разработваме иновативни функции за безопасност за нашите продукти, но също така искаме да разпространим знанията си за безопасността на движението в обществото.

Видимостта е ключът

Нашата цел с инициативата „Да виждаш и да те виждат“ е да повишим осведомеността на хората относно видимостта им в пътното движение. Инициативата акцентира върху ситуациите, които включват велосипедисти и други участници в движението, както и върху начините за подобряване на безопасността във взаимодействието между велосипедистите и водачите на камиони.

Комплектът за обучение

Комплектът за обучение „Да виждаш и да те виждат“ е безплатен и достъпен за използване от всеки. Преподавателите например могат да правят упражненията с учениците си, а мениджърите да го използват като бизнес дейност. Вдъхновяващият комплект се състои от ръководство за инструктора, PowerPoint презентация и ръководство за безопасно провеждане на упражнение на открито с участието на камион.

Изтегляне на комплекта за обучение

ПРЕЖИВЕЙТЕ БЕЗОПАСНОСТТА ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ

Местният дилър на Volvo Trucks може да ви покаже всички функции за безопасност и да отговори на всичките ви въпроси по тази тема.