TRUCKS

ЧЗВ за електрическите камиони 

 

Електромобилността е област, която все още е свързана с няколко въпроса. Например по отношение на въздействието върху околната среда, зареждането и електрическия пробег. По-долу ще намерите често задавани въпроси и нашите отговори на тях, сортирани в три категории.

 

Общество/устойчивост

Продукти и услуги

Бизнес    

Общество/устойчивост

Електромобилността се отнася до превозни средства, включително леки коли, автобуси, влакове и камиони, които се захранват изцяло или частично от електричество, имат системи за съхранение на енергия на борда и обикновено се доставят чрез мрежата. Основният тип превозно средство с електрическо задвижване е BEV (електрическо превозно средство с акумулатор), но има и електрически превозни средства, захранвани с водород, наречени електрически автомобили с горивни клетки (FCEV). Електромобилността включва също така инфраструктурата за зареждане и услугите за поддръжка за планиране на електрически пробег и маршрут и други функции.

Много компании формулират амбициозни цели за CO2, за да се съобразят с Парижкото споразумение например, а електрическите камиони са едно от средствата за постигане на тези цели. По-строгите регулации за въглеродните емисии със сигурност също стимулират развитието на тази технология, както и желанието за по-добро качество на въздуха и по-малко шум, особено в големите градски райони. Друг важен стимул е транспортната ефективност. Електрическите камиони могат да извършват доставки през нощта и в интервали извън пиковите натоварвания и да имат достъп до повече места от техните дизелови събратя, включително вътрешността на сградите.

Акумулаторното електрическо превозно средство (BEV) използва енергия, съхранявана в акумулатори, заредени с електричество от мрежата. Електрическото превозно средство, използващо технология с горивни клетки (FCEV), се захранва с водород, който се преобразува в електричество по време на движение.

Въздействието на електрическия камион върху околната среда е много ниско по време на използването му и малко по-високо по време на производство. Тъй като камионите имат висока степен на използване обаче, това е възможно бързо да се компенсира. Електрическите задвижвания са по-енергийно ефективни и имат най-малко въздействие върху околната среда, когато използват електричество от възобновяеми източници. 

Електрическият автомобил произвежда нулеви емисии от ауспуха и значително по-малко шум от автомобил с двигател с вътрешно горене. Емисии обаче се отделят по време на производството и по време на шофиране от гуми, спирачки, износване на пътя и т.н.

За да отговорите на това, трябва да разгледате общия жизнен цикъл на превозното средство, включително суровини, производство и употреба. Електрическият камион отделя повече CO2 по време на производството, но като цяло много по-малко, когато се използва. Местният енергиен микс обаче, например наличието на въглища вместо вятърна или слънчева енергия, има значителен ефект върху цялостното въздействие на автомобила. За повече информация и точни изчисления вижте калкулатора за екологичен отпечатък на Volvo Trucks.

Да, около 90% от въздействието върху околната среда през жизнения цикъл на традиционния дизелов камион идва от употребата. Камионите, които работят на електричество от възобновяеми източници, имат много по-малко въздействие върху използването. Ние във Volvo работим усилено, за да гарантираме, че суровините се извличат по устойчиви методи и че акумулаторите се произвеждат с минимално въздействие върху климата. За повече информация и точни изчисления вижте калкулатора за екологичен отпечатък на Volvo Trucks.

Изискваме от всички наши доставчици и техните доставчици да следват ценностите ни по отношение на зачитането на правата на човека, околната среда и бизнес етиката. 

Литиево-йонните акумулатори съдържат някои редки материали, като например тежки и редкоземни метали. Някои от редките материали, които се срещат в литиево-йонните акумулатори и други компоненти за електромобилност, понякога идват от източници, които облагодетелстват въоръжени групи в района на произход, пряко или косвено. Често тези материали се наричат конфликтни минерали. Volvo Trucks оценява цялата си верига за доставки, за да гарантира, че всичкият тантал, волфрам, телур, злато и кобалт, използвани в акумулаторите за камиони, идват от неконфликтни източници.

Досега броят на акумулаторите с изтекъл живот е сравнително малък, но с увеличаването на производството на електрифицирани камиони необходимостта от потоци за рециклиране и повторна употреба ще се увеличи. За да бъде подготвена за това, Volvo Trucks работи заедно с подизпълнители за отпадъци и други участници, за да увеличи максимално степента на рециклиране на електрически акумулатори. Освен това проучваме опциите за повторно използване на стари акумулатори, за да намерим начини за удължаване на полезния им живот в други приложения, като например съхранение на енергия в сгради.B14

Прилагаме холистичен подход към целия жизнен цикъл, както и веригата за доставки, включително доставчици, материали, логистика, производство и рециклиране. Това включва както производството на задвижването и акумулаторите, така и това какви материали се използват.

Това варира значително в различните страни. Но като цяло наличността на енергия от възобновяеми източници нараства бързо и тази енергия често е по-рентабилна от изкопаемите горива. За повече информация относно енергийния микс на ЕС вижте калкулатора за екологичен отпечатък на Volvo Trucks.

Вярваме, че до 2030 г. 50% от всички камиони Volvo, продавани в Европа, ще бъдат електрически, използващи технология с акумулатори или горивни клетки.

От гледна точка на индустрията трябва да се развият знания за това как да се използва технологията по най-ефективния начин чрез оптимизиране на маршрутите, използване на енергия от акумулатори, графици за обслужване и наличност на камионите. От гледна точка на обществото преходът трябва да бъде насърчаван чрез стимули и чрез подпомагане на осигуряването на инфраструктура за зареждане и капацитет на мрежата за поддържане на голям брой превозни средства. Основният фактор е необходимостта от устойчив транспорт. Това ще остане движещата сила зад прехода в обозримо бъдеще.

Електрическите превозни средства изискват голямо количество енергия, когато се зареждат. Един от начините за управление на това е да се насърчат потребителите да зареждат превозните си средства през нощта и да разпределят и балансират търсенето както в големите мрежи, така и в местните мрежи по интелигентен начин. Сега се правят и са спешно необходими големи инвестиции в развитието на инфраструктурата и създаването на повече станции за зареждане. Първоначално повечето камиони ще трябва да бъдат зареждани в тяхната изходна база. Ние от Volvo подчертаваме необходимостта правителствата да въведат стимули за инсталиране на обществени зарядни станции с висок капацитет и достатъчно място за камиони. 

Следим отблизо развитието на технологиите за рециклиране и участваме в няколко проекта, при които акумулаторите за електрически превозни средства (EV) се предават за други приложения, като например съхранение в слънчеви енергийни системи, след като достигнат лимита на експлоатационния си капацитет. 

Продукти и услуги

Тъй като електрическите камиони не произвеждат изгорели газове, те могат да извършват доставки и в зони с нулеви емисии. Освен това те са по-тихи, което означава, че могат да работят в градовете през нощта, когато не е разрешено за други тежкотоварни превозни средства. В резултат на това електрическите камиони могат да увеличат ефективността на бизнеса. Камионите могат да са на пътя, когато има по-малко задръствания и да извършват доставките по-бързо и лесно. Също така те подобряват производителността, тъй като могат да правят повече курсове в интервали, когато има по-малко трафик и да се доближават още по-близо до крайната точка на доставка поради безшумната си работа.

Вече доставяме среднотоварни електрически камиони за дистрибуция и сметосъбиране. Това са Volvo FL Electric и FE Electric в Европа и Volvo VNR Electric в САЩ. През 2021 г. ще започнем продажбата на електрическите тежкотоварни камиони Volvo FH, Volvo FM и Volvo FMX, които ще се използват за регионален транспорт и градско строителство в Европа. 

Разполагаме с усъвършенствани инструменти за симулация, които се основават на нашия опит от няколко години с използване на електрически превозни средства в търговски операции. Цифрата за нашите тежкотоварни камиони се базира на цикъл на шофиране за регионална дистрибуция с влекач Volvo FH 4x2 с БТК (брутно тегло на композицията) от 35 тона. Нашите тежкотоварни камиони могат да имат брутно тегло на композицията до 44 тона. 

Когато доставяме камион, ние оценяваме внимателно маршрута с клиента и изчисляваме къде ще е необходимо зареждане, за да отговорим на изискванията за транспорт. Volvo непрекъснато проучва нови опции и сътрудничество, свързани със зареждането на нашите превозни средства.

Първоначално смятаме, че по-голямата част от камионите ще бъдат зареждани през нощта в основната база на клиента. Тъй като електрическите автомобили стават все по-разпространени, ще има нужда и възможност да се зареждат на много различни места, като например товарни рампи, сервизни работилници, спирки на камиони и други места, където са паркирани камиони.

Нашите тежкотоварни камиони могат да се зареждат със зарядно устройство за променлив ток (например зарядна кутия) с мощност до 43 kW и със система за постоянен ток (стационарна зарядна станция), която има капацитет 250 kW.

При използване на зарядно устройство за променлив ток са необходими около 9 часа, за да се заредят напълно акумулаторите. Със зарядно устройство за постоянен ток времето за зареждане се намалява до приблизително 2 часа. Акумулаторът може да се зарежда по-бързо до 80% капацитет, точно по същия начин като смартфон, тъй като зарядното устройство се забавя към края на процеса, за да защити клетките на акумулатора.

В момента нашите електрически камиони предлагат пробег до 300 km. Пробегът обаче зависи до голяма степен от външни условия, като например устойчивост на атмосферни влияния и вятър, заедно с теглото на камиона и стила на шофиране на водача. Електрическият пробег и експлоатационният живот могат да бъдат удължени чрез използване на икономични режими на шофиране, обучение на водача и внимателно спазване на инструкциите за зареждане и управление на акумулаторите. Ние разглеждаме внимателно обстоятелствата на всеки клиент и изготвяме възможни маршрути и стратегии за зареждане. Клиентите могат да използват цифрови инструменти за проследяване и планиране на използването на камиона, така че моделите на зареждане да могат да бъдат подобрени с течение на времето. 

Най-бързият метод е зареждане с постоянен ток с до 250 kW, като времето за зареждане от пълно изтощение до пълно зареждане е около 2 часа.

Водачът може да проследи състоянието на заряда на индикаторното табло на камиона. Може да се наблюдава и дистанционно чрез портала Volvo Connect, който показва местоположението на камиона и текущото състояние на зареждане в различни изгледи. Приложението MyTruck на Volvo също има функция за наблюдение на заряда и редица други полезни функции за електрически камиони. 

Порталът Volvo Connect има функция за планиране на маршрут и електрически пробег, която позволява на клиентите да планират маршрути и да ги споделят с водача чрез индикаторното табло на камиона. Това улеснява изчисляването на електрическия пробег и дава възможност за извършване на повече доставки въз основа на състоянието на зареждане. 

Сервизният договор на Volvo за електрически камиони включва наблюдение на акумулаторите, за да се гарантира, че поддържат капацитета си по време на експлоатационния си живот. Договорът също така гарантира функционирането на акумулаторите извън двугодишната гаранция за задвижването, която съпровожда камиона.

Електрическите камиони на Volvo отговарят на същите високи стандарти за безопасност при катастрофа като другите ни камиони и предлагат същите системи за безопасност като дизеловите модели. Освен това са добавени специфични сценарии на катастрофи за електрическите камиони, за да се провери издръжливостта на акумулатора и други електрически компоненти. Също така положихме всички усилия да проектираме 600-волтовата електрическа система в камиона така, че да бъде безопасна, когато камионът се използва и по време на обслужване.

Потребителите обикновено научават как работи камионът и се чувстват комфортно с електрическия пробег много бързо. Ако зарядът на акумулатора падне до нула, докато камионът се движи, има определен резервен енергиен капацитет, който ще помогне на водача да стигне до безопасно място.

Използваме литиево-йонни акумулатори. Тежкотоварните електрически камиони първоначално ще се предлагат с 5 или 6 акумулатора. Всеки акумулатор има общо енергия от 90 kWh, което означава или 450 kWh, или 540 kWh обща енергия. Всеки акумулатор тежи 505 kg. 

Акумулаторите се сглобяват в нашите собствени заводи, за да гарантираме, че са с най-високо качество и са напълно тествани. Общият експлоатационен живот може да варира и зависи от различни фактори, като интензивност на използване, цикли на шофиране, зареждане и др. Volvo постоянно следи акумулаторите и предлага договор за обслужване, който гарантира тяхната функция.

Volvo проучва и предлага решения за преработка, рециклиране и втори живот, при които акумулаторите могат да се използват за съвсем различни цели.

Интервалите за поддръжка са приблизително еднакви, но обслужването е различно от традиционното задвижване. Разходът на резервни части зависи от транспортното приложение, региона, в който камионът се движи, и много други фактори. Камионите са свързани и могат да докладват за състоянието на различни компоненти, което означава, че обслужването и поддръжката могат да бъдат организирани, за да се увеличи максималният им пробег.

Всички търговци, които продават електрически камиони, са готови да поемат пълната отговорност за техническите системи и функции на камионите. Много от сервизните работилници имат богат опит в обслужването на електрически автобуси.

Кривата на работните характеристики на електрическите камиони е различна от тази на камионите с двигатели с вътрешно горене. Например мощността се включва веднага щом поставите крака си на педала на газта. Фактът, че електрическите камиони имат по-малко предавки, също създава различно изживяване при шофиране.

Електрическите камиони създават по-малко вибрации и вдигат по-малко шум, което води до комфортно и релаксиращо изживяване при шофиране.

Свържете се с местния дилър на Volvo и заявете интереса си.

Екосистемата се състои от всички механични компоненти, услуги и хора, отговорни например за наблюдението и защитата на функционирането и електрическия пробег на камиона и гарантирането, че клиентите могат да извършват надеждно своите доставки. Това включва области, като например зареждане, планиране на обслужване и дистанционна диагностика за камиона и софтуерни услуги за оптимизиране на маршрутите и електрическия пробег.

Доставихме на клиентите първите изцяло електрически камиони през 2018 г., но започнахме да продаваме хибридни камиони, които работят с комбинация от електричество и други горива доста преди това. Други части на Volvo Group, по-специално автобусите Volvo, имат богат опит с електрическите превозни средства.

Нашите електрически камиони споделят платформа с другите ни задвижвания и отговарят на същите високи стандарти за качество. Висококвалифицираният персонал на Volvo ще помогне на клиентите да конфигурират своите камиони, за да отговарят на техните специфични изисквания и ще осигури експертна поддръжка, докато камионът е в експлоатация. Акумулаторите и цялостното състояние на камионите се следят постоянно, за да може всички мерки, които трябва да бъдат взети при следващото посещение в сервиза, да бъдат идентифицирани своевременно.

Ефективните решения за зареждане са ключът към възможността да използвате електрически камион по възможно най-ефективния начин. Ние ще подкрепим нашите клиенти чрез предоставяне на знания, насоки и цялостни решения. Повече подробности за различните предложения ще бъдат представени през 2021 г.

Зареждане с постоянен ток с помощта на CCS2 до 250 kW (600 – 750 V) и зареждане с променлив ток с тип 2 до 43 kW.

Бизнес

Ниските нива на CO2, емисии на частици и шум правят възможно транспортирането на стоки в зони с нулеви емисии и в интервали, когато камиони с традиционно задвижване обикновено не могат да се използват. Това може да позволи повече и по-бързи доставки за една смяна. В комбинация с липсата на изгорели газове това води до по-добри условия на работа за водачите и по-ниско въздействие върху околната среда. Освен това стоките могат да се доставят вътре в сградите. Изживяването при шофиране на електрически камиони също е по-положително поради по-ниските нива на вибрации и по-бързата реакция на ускорение.

Изцяло електрическите камиони са идеални за транспортиране на стоки във и около градовете по предварително определени маршрути, които включват връщане до изходната база в края на работния ден за зареждане. 

Дистрибуцията, градското строителство и сметосъбирането (често за градските и общинските власти) са примери за сегменти, които отрано са внедрили електрически камиони. Но капацитетът на тежкотоварните камиони Volvo вече позволява и превоз на стоки между градовете.

Електрификацията под формата на акумулаторни електрически превозни средства и превозни средства с горивни клетки ще става възможна във все повече сегменти. В момента основните изключения са транспортът на дълги разстояния поради липса на инфраструктура за зареждане и приложенията за тежкотоварен транспорт в дърводобивната, строителната и минната промишленост.

Първоначално електрическите камиони ще включват по-висока инвестиция от еквивалентните дизелови модели. Въпреки това сме в преходна фаза между изкопаеми горива и дългосрочни устойчиви транспортни решения и се очаква цената на новите технологии да спадне с течение на времето поради подобрените икономии от мащаба. 

По-специално големите транспортни компании започват да усещат натиска от своите купувачи на транспорт и от крайните потребители да предлагат устойчиви транспортни решения. Все повече предприятия искат да намалят своите емисии на CO2 и да допринесат за едно по-устойчиво общество. Появяват се нови бизнес възможности за компании, които искат да могат да транспортират стоки до места и в интервали, където или когато това не е разрешено с камиони, работещи на изкопаеми горива. Все по-голям брой градове въвеждат зони с нулеви емисии, където са разрешени само електрически превозни средства. Обсъждат се и данъци, които ще подпомогнат прехода към общество, което е по-неутрално по отношение на CO2.

Всички наши съществуващи решения за плащане ще бъдат налични за нашите електрически превозни средства: плащане в брой, лизинг и наем. Те ще бъдат адаптирани към нуждите на всеки отделен клиент. 

Електрическите среднотоварни камиони Volvo FL и FE и северноамериканският Volvo VNR са налични за поръчка. Моля, свържете се с местния представител на Volvo Trucks за повече информация. Нашите европейски тежкотоварни електрически камиони ще се предлагат от 2021 г. Ако имате запитване за тези продукти, следвайте тази връзка.

Стартът на производството на европейските тежкотоварни камиони Volvo FM, FMX и FH е планиран за 2022 г. Електрическите среднотоварни камиони Volvo FL и FE и северноамериканският Volvo VNR вече са в серийно производство. Моля, свържете се с представителя на Volvo Trucks за повече информация. 

Срокът на изплащане е силно зависим от сегмента и пазара. Електрическите камиони могат също да разкрият нови бизнес възможности. Тяхната икономическа жизнеспособност ще се увеличава с времето с икономии от мащаба и със съзряването на различните сегменти. Например стимулите и законодателството правят използването на електрически камиони за дистрибуция и сметосъбиране в центъра на града много по-привлекателно. Ниските променливи разходи ще доведат до по-голяма рентабилност, колкото повече се използва камионът. След като високата първоначална инвестиция бъде изплатена, ниските променливи разходи на електрическите камиони ще имат положително въздействие върху рентабилността.

Рентабилността е силно зависима от вида на транспорта. Електрическите камиони имат по-висока първоначална цена, но също така предлагат нови възможности за транспортните компании за подобряване на производителността и разкриване на нови области на бизнес. Те могат например да работят извън пиковите часове и да отговарят на нуждите на градските власти и други клиенти по-ефективно от своите конкуренти. Ниските променливи разходи ще доведат до по-голяма рентабилност, колкото повече се използва камионът. След като високата първоначална инвестиция бъде изплатена, електрическите камиони имат ниски променливи разходи, което има положително въздействие и върху рентабилността.

Моля, свържете се с вашия местен доставчик на енергия, за да научите повече за наличните опции.

В идеалния случай електрическите камиони трябва да се зареждат през нощта във вашата изходна база, за да се сведат разходите за енергия до минимум. Освен това трябва внимателно да планирате маршрутите, за да използвате най-добре наличния енергиен капацитет. Иначе се прилагат същите съображения като за други типове камиони. Трябва да се уверите, че превозното средство е конфигурирано за работата и също така да шофирате икономично и да изготвите план за поддръжка, за да осигурите възможно най-добрите работни характеристики и наличност.

Електрическите среднотоварни камиони Volvo FL и FE и северноамериканският Volvo VNR са налични за поръчка. Моля, свържете се с местния представител на Volvo Trucks за повече информация. Нашите европейски тежкотоварни електрически камиони ще се предлагат от 2021 г. За запитвания относно тези продукти следвайте тази връзка.

Повечето страни от ЕС предлагат някакъв вид стимул за насърчаване на използването на по-екологични технологии, като например електрически камиони. Моля, свържете се с местния представител на Volvo Trucks във вашата страна за повече информация. 

Разходите за енергия варират значително в различните страни. Обикновено е по-евтино да заредите камион през нощта и във вашата изходна база. Моля, свържете се с вашия местен доставчик на енергия, за да намерите най-доброто решение както от финансова, така и от екологична гледна точка.

BEV (акумулаторни електрически превозни средства) вероятно ще осигуряват голяма част от градския и регионалния транспорт в бъдеще поради своите финансови и екологични предимства. Може спокойно да се каже, че електромобилността ще се превърне в норма. Технологията е доказана при автобуси, леки коли и други машини. Широкоразпространеното мнение в транспортната индустрия е, че акумулаторните електрически камиони и водородните електрически камиони за по-дълги разстояния ще играят жизненоважна роля в прехода към бъдеще без изкопаеми горива.

Да, ще продължим да предлагаме гама от различни задвижвания и най-подходящото решение за всеки отделен клиент и географско местоположение. Ще доставяме комбинация от все по-икономични камиони с двигатели с вътрешно горене, камиони, задвижвани с газ, и изцяло електрически камиони и камиони с горивни клетки. 

Предлагаме нашите електрически камиони с договори Gold Service, което означава, че разходите за поддръжка ще бъдат включени в общата цена на собственост. Ще се уверим, че общата цена на собственост е конкурентна.

Това зависи от приложението и спецификацията на автомобила. Акумулаторите добавят допълнително тегло и за да се компенсира това, ЕС разрешава допълнително БТК до 1 тон. Решението и прилагането зависят от всяка отделна страна.

Като цяло, за да може да се направи сравнение, е необходимо да се разгледа общата цена на собственост. Електрическите камиони често предлагат нови бизнес възможности, тъй като могат да транспортират стоки до места и в интервали, където или когато това не е разрешено с камиони, работещи на изкопаеми горива. Все по-голям брой градове въвеждат зони с нулеви емисии, където са разрешени само електрически превозни средства. Преминаването към електрически камиони означава по-висока първоначална инвестиция за транспортната компания, последвана от значително по-ниски експлоатационни разходи. Целесъобразността на решението трябва да се анализира заедно с местните клиенти. Също така вярваме, че първоначалната инвестиция ще започне да намалява с увеличаването на обемите и намаляването на цената на акумулаторите с течение на времето. 

Започнахме производството на Volvo FL Electric и Volvo FE Electric в Европа през 2019 г. и продажбите на Volvo VNR в Северна Америка в края на 2020 г. Продажбите на европейските тежкотоварни модели ще започнат през 2021 г., а масовото производство ще започне през 2022 г. 

Разгледайте нашето предложение за електрически камиони

Искате ли да знаете повече за преминаването към електрически транспорт?

Имате още въпроси?

Вашият местен дилър на Volvo Trucks ще ви каже отговора. Отбийте се при тях, обадете им се по телефона или ги помолете да дойдат да ви видят.