TRUCKS

Бизнес и операции

 

Въпреки че електрическите камиони се оказват популярни решения за фирми, които искат да намалят емисиите си и да повишат производителността, трябва да сте сигурни, че всичко, свързано с преминаването към електричество – от инфраструктурата за зареждане до финансовите планове – е точното за вас. Този раздел с въпроси и отговори трябва да ви даде добра обща представа.

 

От гледна точка на индустрията трябва да се развият знания за това как да се използва технологията по най-ефективния начин чрез оптимизиране на маршрутите, използване на енергия от акумулатори, графици за обслужване и наличност на камионите. От гледна точка на обществото преходът трябва да бъде насърчаван чрез стимули, включително данъчни облекчения, и чрез подпомагане на осигуряването на зелена енергия, инфраструктура за зареждане и капацитет на мрежата за поддържане на голям брой превозни средства. Основният фактор е търсенето на по-устойчив транспорт. Това ще остане движещата сила зад прехода в обозримо бъдеще. В Европа новите по-строги разпоредби за CO2 за тежкотоварни автомобили през 2025 г. и 2030 г. стимулират разгръщането в посока на електромобилност. Правителствени стимули за ускоряване на внедряването се въвеждат във все повече страни.

Тъй като електрическите камиони не произвеждат изгорели газове, те могат да извършват доставки и в зони с нулеви емисии. Освен това те са по-тихи, което означава, че могат да работят в градовете през нощта, когато не е разрешено за други тежкотоварни превозни средства. В резултат на това електрическите камиони могат да увеличат ефективността на бизнеса. Камионите могат да са на пътя, когато има по-малко задръствания и да извършват доставките по-бързо и лесно. Те също така подобряват производителността, тъй като могат да извършват повече пътувания в периоди, когато има по-малко трафик, и да се доближат още повече до крайната точка на доставка поради безшумната си работа. За водачите електрическите камиони предлагат по-добра работна среда поради по-малко вибрации и тиха работа.

Това зависи от модела на камиона и броя на акумулаторите. В момента нашите електрически камиони обикновено предлагат пробег до 300 km с едно зареждане, като Volvo FL Electric може да измине до 450 km. При зареждане по време на регламентираната обедна почивка пробегът се удължава. Той обаче зависи до голяма степен от външни условия, като например устойчивост на атмосферни влияния и вятър, заедно с теглото на камиона и стила на шофиране на водача. Електрическият пробег и експлоатационният живот могат да бъдат удължени чрез използване на икономични режими на шофиране, обучение на водача и внимателно спазване на инструкциите за зареждане и управление на акумулаторите. Ние разглеждаме внимателно обстоятелствата на всеки клиент и изготвяме възможни маршрути и стратегии за зареждане. Клиентите могат да използват цифрови инструменти за проследяване и планиране на използването на камиона, така че моделите на зареждане да могат да бъдат подобрени с течение на времето.

Volvo Trucks подпомага клиента при планирането на маршрута за електрически камиони, за да ги направи възможно най-производителни. Скорост, натоварване, информация за трафика, топография и възможности за бързо зареждане са всички параметри, които се вземат предвид. Порталът Volvo Connect има функция за планиране на маршрут и електрически пробег, която позволява на клиентите да планират маршрути и да ги споделят с водача чрез индикаторното табло на камиона. Това улеснява изчисляването на пробега и дава възможност за извършване на повече доставки въз основа на състоянието на зареждане.

Електрически камиони с нетни нулеви емисии на CO2 и ниски нива на шум правят възможно транспортирането на стоки в зони с нулеви емисии и в интервали, когато камиони с традиционно задвижване обикновено не могат да се използват. Това може да позволи повече и по-бързи доставки в една смяна. Изживяването при шофиране на електрически камиони също е по-положително поради по-ниските нива на вибрации и по-бързата реакция на ускорение. В комбинация с липсата на изгорели газове това води до по-добри условия на работа на водачите и по-малко въздействие върху околната среда. Освен това стоките могат да се доставят вътре в сградите с електрически камиони. Много купувачи на транспорт са си поставили амбициозни цели за предоставяне на превози с нулеви емисии, а превозвачите, които могат да предложат това, вероятно ще видят увеличение в търсенето на техните услуги

Изцяло електрическите камиони са идеални за транспортиране на стоки във и около градовете по предварително определени маршрути, които включват връщане до изходната база в края на работния ден за зареждане.

 

Дистрибуцията, градското строителство и сметосъбирането (често за градските и общинските власти) са примери за сегменти, които отрано са внедрили електрически камиони. Но капацитетът на тежкотоварните електрически камиони на Volvo сега също позволява превоз на стоки между градовете.

 

В момента някои от нашите електрически камиони могат да предложат пробег до 450 km с едно зареждане. При зареждане по време на регламентираната обедна почивка пробегът се удължава.

Електрификацията под формата на акумулаторни електрически автомобили и автомобили с горивни клетки ще става възможна във все повече сегменти. В момента основните изключения са транспортът на дълги разстояния поради липса на инфраструктура за зареждане и приложенията за тежкотоварен транспорт в дърводобивната, строителната и минната промишленост.

Първоначално електрическите камиони ще включват по-висока инвестиция от еквивалентните дизелови модели, но те могат да бъдат по-евтини за експлоатация. Въпреки това сме в преходна фаза между изкопаеми горива и дългосрочни устойчиви транспортни решения и се очаква цената на новите технологии да спадне с течение на времето поради подобрените икономии от мащаба. Електрическите камиони са с по-висока енергийна ефективност от дизеловите, в много случаи до 50% по-висока.

Големите транспортни компании започват да усещат натиска от своите купувачи на транспорт и от крайните потребители да предлагат по-устойчиви транспортни решения. Все повече предприятия искат да намалят своите емисии на CO2 и да допринесат за едно по-устойчиво общество. Нови бизнес възможности стават достъпни за компании, които искат да могат да транспортират стоки до места и в моменти, които не са възможни с камиони с дизелово гориво. Все по-голям брой градове въвеждат зони с нулеви емисии, където са разрешени само електрически превозни средства. Обсъждат се и данъци, които ще подпомогнат прехода към общество, което е по-неутрално по отношение на CO2.

Срокът на изплащане е силно зависим от сегмента и пазара. Електрическите камиони могат също да разкрият нови бизнес възможности. Тяхната икономическа жизнеспособност ще се увеличава с времето с икономии от мащаба и със съзряването на различните сегменти. Ниските променливи разходи ще доведат до по-голяма рентабилност, колкото повече се използва камионът. След като високата първоначална инвестиция бъде изплатена, ниските променливи разходи на електрическите камиони ще имат положително въздействие върху рентабилността.

Рентабилността е силно зависима от вида на транспорта. Електрическите камиони имат по-висока първоначална цена на закупуване, но също така предлагат нови възможности за транспортните компании за подобряване на производителността и разкриване на нови области на бизнес. Те могат например да работят извън пиковите часове и да отговарят на нуждите на градските власти и други клиенти по-ефективно от своите конкуренти. Ниските променливи разходи ще доведат до по-голяма рентабилност, колкото повече се използва камионът. След като високата първоначална инвестиция бъде изплатена, електрическите камиони имат ниски променливи разходи, което има положително въздействие и върху рентабилността.

Моля, свържете се с вашия местен доставчик на енергия, за да научите повече за наличните опции.

В идеалния случай електрическите камиони трябва да се зареждат през нощта във вашата изходна база, за да се сведат разходите за енергия до минимум. Освен това трябва внимателно да планирате маршрутите, за да използвате най-добре наличния енергиен капацитет. Иначе се прилагат същите съображения като за други типове камиони. Трябва да се уверите, че автомобилът е конфигуриран за работата и също така да шофирате икономично и да изготвите план за поддръжка, за да осигурите възможно най-добрите работни характеристики и наличност.

Няколко държави от ЕС предлагат някакъв вид стимули за насърчаване на използването на по-екологични технологии, като например електрически камиони. Моля, свържете се с местния представител на Volvo Trucks във вашата страна за повече информация.

Разходите за енергия варират значително в различните страни. Обикновено е по-евтино да заредите камион през нощта и във вашата изходна база. Моля, свържете се с вашия местен доставчик на енергия, за да намерите най-доброто решение както от финансова, така и от екологична гледна точка.

Акумулаторните електрически автомобили (BEV) вероятно ще осигуряват голяма част от градския и регионалния транспорт в бъдеще поради своите финансови и екологични предимства. Може спокойно да се каже, че електромобилността ще се превърне в норма. Технологията е доказана при автобуси, леки коли и други машини. Широко разпространеното мнение в транспортната индустрия е, че електрическите камиони ще играят жизненоважна роля в прехода към бъдеще без изкопаеми горива

Като цяло, за да може да се направи сравнение, е необходимо да се разгледа общата цена на притежание. Преминаването към електрически камиони означава по-висока първоначална инвестиция за транспортната компания, последвана от значително по-ниски текущи разходи. Електрическите камиони често предлагат и нови бизнес възможности, тъй като могат да транспортират стоки до места и в моменти, които не са възможни с камиони, работещи с изкопаеми горива. Все по-голям брой градове въвеждат зони с нулеви емисии, където са разрешени само електрически превозни средства. Целесъобразността на решението трябва да се анализира заедно с местните клиенти. Освен това вярваме, че първоначалната инвестиция ще бъде намалена, тъй като обемите се увеличават и цената на акумулаторите намалява с времето. 

Редица неща могат да бъдат направени от купувачите на транспортни услуги, за да се даде възможност за преминаване към електрически транспорт. Партньорството е от ключово значение и доверието може да се изгради чрез откритост относно предизвикателствата, пред които е изправен вашият бизнес, както и чрез споделяне на данни. Конкретните действия, които могат да улеснят електрическия транспорт, включват: предоставяне на по-дълги договори за компании, които използват електрически камиони, осигуряване на оборудване за зареждане във вашите помещения и създаване на клаузи за повишена гъвкавост на времето за заминаване и пристигане.

Имате въпрос?

Вашият местен дилър на Volvo Trucks ще ви каже отговора. Отбийте се при него, обадете му се или го помолете да дойде при вас.