TRUCKS

Подобряване на безопасността на водача и предотвратяване на произшествия

Услугата „Безопасност“ във Volvo Connect ви позволява да наблюдавате и анализирате поведението на водача, за да подобрите безопасността на вашия автопарк и да намалите риска от произшествия. Това също така ще намали износването, ще увеличи горивната ефективност и най-вече ще направи пътищата ни възможно най-безопасни. За всекиго.

Ключови предимства

Анализирайте и подобрете безопасността на водача.

Получавайте сигнали за събития, свързани с безопасността.

Повишете горивната ефективност.

Намалете износването на гумите.

Намалете риска от инциденти.

Защитете репутацията на вашия бизнес.

Научете повече за услугата „Безопасност“ по-долу. Можете също да посетите Volvo Connect Marketplace или да се свържете с вашия местен дилър за повече информация. 

Препоръчани услуги за безопасност и сигурност


Безопасност

Безопасността и сигурността са нещо повече от защита на водачите на камиони и другите участници в движението в случай на произшествие. На първо място става дума за предотвратяване на произшествия. Услугата „Безопасност“ във Volvo Connect осигурява базирана на факти основа за анализ на безопасността и дейности за обучение на водачи. Услугата записва поведението на водача, като например рязко спиране и ускорение, както и намесата на системите за активна безопасност за избягване на инцидент или произшествие. Това помага на мениджърите на автопаркове и водачите да идентифицират областите за подобрение и да допринесат за по-безопасен транспорт, като същевременно повишават горивната ефективност и намаляват износването.

Безопасност за Volvo Connect

Препоръчани услуги във Volvo Connect

Да се свържем

Готови ли сте да започнете с Volvo Connect? Или имате въпрос относно някоя услуга? Вашият местен дилър може да помогне.