TRUCKS

Време на работа на водача

Получете повече от наличните работни часове на водачите. „Време на работа на водача“ ви показва кой водач е най-подходящ да поеме ново задание, кой трябва да почива и кой трябва да спре работа за ден. Когато тази информация ви е под ръка във Volvo Connect, можете да увеличите печалбите си, като използвате товарни автомобили със същия капацитет. „Време на работа на водача“ също така ви позволява да изтеглите от разстояние картата на водача и данните от паметта на тахографа директно във вашия офис, което опростява спазването на законодателството на ЕС. 

Ключови предимства

Опростява спазването на законодателството на ЕС.

Автоматично изтегляне на данни от картата на водача и тахографа.

Вижте оставащите времена на работа и почивка.

Улеснява фактурирането и изчисляването на заплати.

Получавайте сигнали, преди да се появят нарушения.

Време на работа на водача Поддръжката помага на водачите да спазват нормативната уредба.

Научете повече за „Време на работа на водача“ по-долу. Можете също да посетите Volvo Connect Marketplace или да се свържете с вашия дилър за повече информация.

Спазване на законодателството на ЕС относно времето на шофиране и периодите на почивка

„Време на работа на водача“ улеснява поддържането на съответствие със законодателството на ЕС относно времето на шофиране и периодите на почивка и Директивата за работното време в автомобилния транспорт. Услугата показва на водачите и транспортните плановици оставащото време до необходимата пауза или почивка и предоставя известия, преди да възникне нарушение.
 

Дистанционни изтегляния на данни от тахографа

„Време на работа на водача“ е бърза и ефективна услуга, която ви дава възможност да изтегляте данни от тахографа, докато сте в офиса – без значение къде се намират камионът и водачът. Това ви позволява да поддържате архива си актуализиран. И превръща 20-минутното ръчно изтегляне в анахронизъм.

 

Автоматичните ежедневни дистанционни изтегляния от тахографа значително намаляват администрирането на автопаркове и рисковете от пропускане на изтегляне.

Бърз достъп в приложението Volvo Connect

До услугата „Време на работа на водача“ можете да достигнете и чрез приложението Volvo Connect. Това дава както на мениджърите на автопаркове, така и на водачите бърз и лесен начин да проследят дейностите на водача и да видят колко време остава през работния им ден.

Лесно. Ясно. И отговарящо на законовите разпоредби

Нормативни изисквания за времето на работа на водача, управление на периодите за почивка и други. „Време на работа на водача“ държи под око всички дейности на водача, като показва важната информация на екрана и в отчетите за дейността на водача. Поддръжката на „Време на работа на водача“ в кабината помага на водача да спазва нормативните разпоредби за времената на шофиране и почивка.

Да се свържем

Готови ли сте да започнете с Volvo Connect? Или имате въпрос относно някоя услуга? Вашият местен дилър може да помогне.