TRUCKS

ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

1. Обработка на личните данни и цел Volvo Lastvagnar AB (Volvo Trucks), рег. № 556013-9700 („Компанията“) с адрес Gropegårdsgatan, 405 08 Gothenburg, Швеция, е контрольорът на данни при обработката на личните ви данни. Като част от своята дейност, Компанията ще обработи личните ви данни; например името ви, името на фирмата, пощенския адрес, телефонния номер, номера на мобилния ви телефон, имейл адреса и други данни за контакт, които вие като клиент подавате в Компанията. Информацията ще се използва за обработка и изпълнение на вашата заявка за информация по отношение на наличността от автомобили, а освен това и за администрирането, оценката и развитието на взаимоотношенията с клиентите, например насочените маркетингови кампании на Компанията и нашите дилъри (както в групата на Компанията, така и извън нея).

2. Прехвърляне на лични данни Личните данни могат да бъдат прехвърляни или координирани както в Европейския съюз, така и извън него, във фирмената група на Компанията, към нашите дилъри и към други фирми, с които нашата Компания си сътрудничи на стабилна основа, за гореописаните цели.

3. Достъп Вие имате право на безплатен достъп до записите за вас веднъж на календарна година. Можете да уредите получаването на този достъп, като ни изпратите писмено искане за това. Искането трябва да бъде надлежно подписано от вас и изпратено по пощата на адреса по-долу. Не можете съответно да поискате по имейл достъп до записите за вас. Volvo Lastvagnar AB (Volvo Trucks) Att: Customer Service 405 08 Gothenburg Швеция

4. Корекция Имате право да поискате корекция, блокиране или изтриване на ваши лични данни, които Компанията обработва.

5. Съгласие Чрез приемане на нашата услуга за абонамент вие давате съгласието си за обработка на личните ви данни в съответствие с посоченото по-горе.