TRUCKS

Услуга за управление на гумите

Услуга за управление на гумите

Извлечете максимума от гумите и увеличете времето си на пътя. Услугата за управление на гумите, предлагана от Volvo, включва усъвършенствана система за предупреждение за гуми, която ви помага да прогнозирате и да избегнете инциденти, свързани с гумите. Универсалната сервизна процедура поддържа вашия товарен автомобил и гумите в отлично състояние и намалява времето, прекарано в сервиза. А нашата специализирана поддръжка ще ви насочи към оптималната икономия на гуми.

Система за предупреждение за гуми

Тази базирана на свързаност технология ви дава възможност да следите непрекъснато гумите на товарния автомобил и ремаркето. Сензорите, монтирани в колелата, регистрират постоянно налягането и температурата и предават данните към водача и към офиса на фирмата.

Универсална сервизна процедура

Универсалната сервизна процедура ви позволява да извършите цялостна проверка на състоянието на товарния автомобил и гумите с една бърза процедура. Освен че ви предоставя висококачествена поддръжка, тя намалява времето на престой в сервиза и броя на необходимите посещения.

7-секундно сканиране на протектора

Тази уникална лазерна технология предоставя за много кратко време точни данни за дълбочината на протектора на всички гуми. Тя сканира и четирите колела само за седем секунди и предлага невероятна точност на измерването — до една десета от милиметъра.

Цялостна проверка на състоянието на вашия товарен автомобил и гумите

Поддръжка за гуми

Ние ви помагаме да изберете гуми, които оптимизират икономията ви от гуми и свеждат до минимум разхода на гориво, в зависимост от вашия товарен автомобил и дейност. Освен това можем да ви помогнем да спестите време и място, като съхраняваме гумите ви съответно през летния и зимния сезон.

Одобрен за ADR превози

Ако превозвате опасни товари, можете да бъдете сигурни, че нашата система за предупреждение за гуми е сертифицирана по ATEX и одобрена за ADR превози. Това добавя още едно измерение на безопасността и грижата за околната среда в транспортната индустрия.

Спестете време, гуми и пари

Поддръжка за икономия на време

Извършването на цялата поддръжка на едно място намалява броя на посещенията в сервиза и пести ценно време. За това спомага също и ефективният ни съвременен сервизен метод.

Камион в перфектно състояние

Висококачествената ни поддръжка гарантира работните характеристики и стойността на камиона ви. Тя подобрява максималния ви пробег и прави дейностите ви по-безопасни.

Намалени разходи за гуми и гориво

Подходящите гуми и превантивната поддръжка, включително правилният реглаж на колелата, ви позволяват да увеличите максимално горивната ефективност и живота на протектора.

Удобство и по-малко административна работа

Поддръжката е много по-лесна и ефективна, когато трябва да посетите само един сервиз, да се обадите само на едно лице за контакт и да обработите само една фактура.

По-малък риск от неприятни изненади

Превантивната ни поддръжка ви позволява да вземете мерки срещу рисковете, преди да се превърнат в проблеми. Тя свежда до минимум вероятността от принудителни престои, ремонти и неочаквани разходи.

Подобрено управление на разходите

Оперативните ви разходи стават по-предсказуеми. Плащате фиксирана цена на километър и превантивната ни поддръжка свежда до минимум риска от непредвидени ремонти.

Оригинално Volvo обслужване

Оригинално Volvo обслужване

Оставете товарния си автомобил за поддръжка при най-опитните механици в най-модерния сервиз, където се използват най-подходящите инструменти и части.

Научете повече за услугата за управление на гумите