TRUCKS

Улесняване на административната работа и избягване на нарушения

Нашите услуги за съответствие и данни във Volvo Connect ви дават различни начини за оптимизиране на вашата администрация и ви помагат да поддържате съответствие със законодателството на индустрията. Можете да следите активността на вашите водачи. Получете 24/7 защитен онлайн достъп до вашата фирмена карта. Настройте автоматично изтегляне на данни от тахографа и др.

Ключови предимства

Следете дейността на водачите, както се изисква от закона.

Получавайте проактивни сигнали, преди да възникне нарушение.

Изтегляйте автоматично данни от тахографа.

Осъществявайте 24/7 достъп до вашата фирмена карта във Volvo Connect.

Уверявайте се, че ежедневните проверки са завършени.

Интегрирайте услугите на Volvo Connect с други системи.

Научете повече за услугите за съответствие и данни по-долу. Можете също да посетите Volvo Connect Marketplace или да се свържете с вашия местен дилър за повече информация.

Препоръчани услуги за съответствие и данни

Да се свържем

Готови ли сте да започнете с Volvo Connect? Или имате въпрос относно някоя услуга? Вашият местен дилър може да помогне.