TRUCKS

Обслужване на ремаркета

С Обслужване на ремаркета можете да извършвате поддръжка на ремаркето си по същото време, по което извършвате поддръжка на товарния автомобил. Това е колкото удобно, толкова и ефективно. Цялостното и проактивно обслужване поддържа автомобила ви в отлично състояние, пести разходи и увеличава времето, което прекарвате на пътя.

Поддържайте целия си автомобил в един сервиз

Висококачествена поддръжка

В сервиза ни автомобилът ви ще бъде обслужен с оригинални части и за него ще се грижат механици с експертни познания за камионите Volvo и вашето ремарке.

Подобрено управление на разходите

Оперативните ви разходи стават по-предсказуеми. Плащате фиксирана цена на километър и превантивната ни поддръжка свежда до минимум риска от непредвидени ремонти.

Удобство и по-малко административна работа

Поддръжката е много по-лесна и ефективна, когато трябва да посетите само един сервиз, да се обадите само на едно лице за контакт и да обработите само една фактура.

По-малко време на престой в сервиза

Поддръжката на камиона и ремаркето едновременно в един и същ сервиз пести ценно време. За това спомага също и ефективната ни съвременна сервизна процедура.

Минимален риск от неприятни изненади

Превантивната ни поддръжка ви позволява да вземете мерки срещу рисковете, преди да се превърнат в проблеми. Тя свежда до минимум вероятността от принудителни престои, ремонти и неочаквани разходи.

Гарантирана остатъчна стойност

Чрез избирането на оригинално обслужване от Volvo и еквивалента му за ремаркета поддържате автомобила си в отлично състояние и осигурявате гарантирана стойност на следващия му собственик.

Оригинално Volvo обслужване

Оригинално Volvo обслужване

Оставете товарния си автомобил за поддръжка при най-опитните механици в най-модерния сервиз, където се използват най-подходящите инструменти и части.

Разберете повече за обслужването на ремаркета