TRUCKS

Договори и гаранция

Този раздел съдържа информация и връзки към приложимите договори за сервизно обслужване и гаранционни условия. Документите определят правилата и условията и уреждат взаимните права и задължения за ползване на нашите услуги и резервни части.

Имате въпрос?

Вашият местен дилър на Volvo Trucks ще ви каже отговора. Отбийте се при тях, обадете им се по телефона или ги помолете да дойдат да ви видят.