TRUCKS

Договори за сервизно обслужване от Volvo

Осигурете си максимален пробег

Готови ли сте да изведете своя камион, максимален пробег и бизнес на следващото ниво? Сервизният договор от Volvo ви помага за това. Чрез водеща в отрасъла технология за свързване и изкуствен интелект ние наблюдаваме 24/7 критичните компоненти във вашия камион в реално време. Това разкрива свят от възможности за повишаване на производителността, като планиране на посещенията в сервиза според действителното използване на вашия камион и дори предвиждане и предотвратяване на непланирани спирания.

Изберете вашето ниво на поддръжка

Мониторинг в реално време
Gold
Максимален пробег – всякакви ремонти и превантивна поддръжка
  Услуги за пробег (опционални)
  Планиране на свързани услуги
  Поддръжка и проверки
  Ремонти на компоненти на силовото предаване
  Ремонти на компоненти извън силовото предаване
  Износващи се компоненти
  Мониторинг в реално време
Прочетете повече
Silver
Ремонти и поддръжка на силовото предаване за по-добър контрол на разходите
  Услуги за пробег (опционални)
  Планиране на свързани услуги
  Поддръжка и проверки
  Ремонти на компоненти на силовото предаване
Прочетете повече
Blue
Превантивна поддръжка и план за сервизно обслужване въз основа на действителното използване на вашия камион
  Услуги за пробег (опционални)
  Планиране на свързани услуги
  Поддръжка и проверки
Прочетете повече
Uptime Care
План за сервизна поддръжка въз основа на действителното използване на вашия камион
  Услуги за пробег (опционални)
  Планиране на свързани услуги
Прочетете повече

Какво представлява мониторингът в реално време?

Днес всеки камион Volvo е оборудван с една от най-модерните телематични и диагностични системи в бранша. В съчетание с най-новата технология за свързване това позволява на Volvo Trucks да следи и анализира дистанционно данните от критично важните компоненти в реално време и да прогнозира кога ще възникне неизправност. Данните се предават на Международния център за максимален пробег на Volvo Trucks, където се обработват и анализират. Ако бъде подаден сигнал, той се изпраща на местния дилър или чрез национален център за максимален пробег, така че да могат да се предприемат превантивни действия, преди да възникне повреда. Понастоящем мониторингът в реално време е включен в договора Volvo Gold на повечето европейски пазари.

Вижте как мониторингът в реално време и услугите за максимален пробег поддържат вашия товарен автомобил в изправно състояние за път

Доверете се на техниците от Volvo

Доверете се на нашите сертифицирани техници от Volvo, които ще поддържат вашия камион в оптимално състояние. Ние разполагаме със знанията, пълната гама от инструменти на Volvo и цялата необходима система за диагностика и база данни, за да направим посещението ви в сервиза възможно най-ефективно. И винаги използваме оригинални части Volvo.

Поддържането на вашия камион в отлично състояние се отплаща

Поддържането на вашия товарен автомобил в отлично състояние се отплаща по много начини. Обслужването, което е предварително планирано и пресметнато, намалява риска от непланирани спирания и ви предоставя по-добър оперативен контрол, като ви спестява време и пари за администриране. Добре обслуженият камион също е по-надежден, по-икономичен и с по-висока остатъчна стойност. Всичко това намалява обща цена на собственост и ежедневните ви грижи, така че да можете да се съсредоточите върху своя бизнес.

Кой договор е подходящият за вас?

Местният дилър на Volvo Trucks знае отговорите. Отбийте се при него или му се обадете по телефона, за да задействате плана за обслужване.