TRUCKS

ГРИЖА ЗА МАКСИМАЛЕН ПРОБЕГ

Грижата за максимален пробег ви осигурява оптимизиран сервизен план въз основа на действителното използване на автомобила. С помощта на вградената свързаност можем да наблюдаваме вашия камион, за да предоставим подходящото обслужване в точния момент.
Защо? За да поддържаме камиона ви в готовност за път и работа.

 

Предимства

 • Персонализиран график за поддръжка; постоянно адаптиран и оптимизиран въз основа на действителното използване на автомобила 
 • Минимизиран риск от неочаквани повреди чрез дистанционно наблюдение на избрани компоненти 
 • Предварително планирани посещения в сервиза с висока наличност на части благодарение на дистанционно получаваната информация от камиона 
 • Известие на индикаторното табло, когато е време за обслужване

Подобрен максимален пробег с планиране на свързани услуги

Важно е как използвате камиона си с течение на времето. Ето защо грижата за максимален пробег включва планиране на свързани услуги. Благодарение на свързаността на камиона можем дистанционно да наблюдаваме кодовете за грешки, избраните компоненти и използването на автомобила. Тази информация ни помага да разберем кога е време за обслужване. Също така ни позволява постоянно да адаптираме и оптимизираме графика за поддръжка според действителното използване и състоянието на вашия автомобил.

Договори за сервизно обслужване от Volvo – подробности

Мониторинг в реално време
Gold
Максимален пробег – всякакви ремонти и превантивна поддръжка
  Uptime Services (optional)
  Connected Service Planning
  Maintenance & Checks
  Powertrain Repairs
  Non-Powertrain Repairs
  Wear & Tear Components
  Real Time Monitoring
Прочетете повече
Silver
Ремонти и поддръжка на силовото предаване за по-добър контрол на разходите
  Uptime Services (optional)
  Connected Service Planning
  Maintenance & Checks
  Powertrain Repairs
Прочетете повече
Blue
Превантивна поддръжка и сервизен план въз основа на действителното използване на вашия камион
  Uptime Services (optional)
  Connected Service Planning
  Maintenance & Checks
Прочетете повече
Грижа за максимален пробег
Сервизен план въз основа на действителното използване на вашия камион
  Uptime Services (optional)
  Connected Service Planning
Прочетете повече

Кой договор е подходящият за вас?

Местният дилър на Volvo Trucks знае отговорите. Отбийте се при него или му се обадете по телефона, за да задействате плана за обслужване.