×

ГРИЖА ЗА МАКСИМАЛЕН ПРОБЕГ

Грижата за максимален пробег ви осигурява оптимизиран сервизен план въз основа на действителното използване на автомобила. С помощта на вградената свързаност можем да наблюдаваме вашия камион, за да предоставим подходящото обслужване в точния момент.
Защо? За да поддържаме камиона ви в готовност за път и работа.

 

Предимства

 • Персонализиран график за поддръжка; постоянно адаптиран и оптимизиран въз основа на действителното използване на автомобила 
 • Минимизиран риск от неочаквани повреди чрез дистанционно наблюдение на избрани компоненти 
 • Предварително планирани посещения в сервиза с висока наличност на части благодарение на дистанционно получаваната информация от камиона 
 • Известие на индикаторното табло, когато е време за обслужване

Подобрен максимален пробег с планиране на свързани услуги

Важно е как използвате камиона си с течение на времето. Ето защо грижата за максимален пробег включва планиране на свързани услуги. Благодарение на свързаността на камиона можем дистанционно да наблюдаваме кодовете за грешки, избраните компоненти и използването на автомобила. Тази информация ни помага да разберем кога е време за обслужване. Също така ни позволява постоянно да адаптираме и оптимизираме графика за поддръжка според действителното използване и състоянието на вашия автомобил.

Договори за сервизно обслужване от Volvo – подробности

Мониторинг в реално време
Gold
Максимален пробег – всякакви ремонти и превантивна поддръжка
Uptime Services (optional)
  Uptime Services (optional)
Connected Service Planning
  Connected Service Planning
Maintenance & Checks
  Maintenance & Checks
Powertrain Repairs
  Powertrain Repairs
Non-Powertrain Repairs
  Non-Powertrain Repairs
Wear & Tear Components
  Wear & Tear Components
Real Time Monitoring
  Real Time Monitoring
Прочетете повече
Silver
Ремонти и поддръжка на силовото предаване за по-добър контрол на разходите
Uptime Services (optional)
  Uptime Services (optional)
Connected Service Planning
  Connected Service Planning
Maintenance & Checks
  Maintenance & Checks
Powertrain Repairs
  Powertrain Repairs
Прочетете повече
Blue
Превантивна поддръжка и сервизен план въз основа на действителното използване на вашия камион
Uptime Services (optional)
  Uptime Services (optional)
Connected Service Planning
  Connected Service Planning
Maintenance & Checks
  Maintenance & Checks
Прочетете повече
Грижа за максимален пробег
Сервизен план въз основа на действителното използване на вашия камион
Uptime Services (optional)
  Uptime Services (optional)
Connected Service Planning
  Connected Service Planning
Прочетете повече

Кой договор е подходящият за вас?

Местният дилър на Volvo Trucks знае отговорите. Отбийте се при него или му се обадете по телефона, за да задействате плана за обслужване.