TRUCKS

Безопасност

Рязкото спиране и намесата на системата за активна безопасност на камиона може да означават, че има място за подобрение на водача. Услугата „Безопасност“ във Volvo Connect помага на мениджърите на автопаркове и водачите да идентифицират всякакви проблеми, така че да могат да бъдат отстранени. Освен че гарантира благополучието на всички участници в движението, безопасното шофиране също повишава горивната ефективност и намалява износването – което може да доведе до големи подобрения за крайните ви печалби.

Ключови предимства 

Анализирайте и подобрете безопасността на водача.

Получавайте сигнали за събития, свързани с безопасността.

Намалете риска от инциденти. 

Научете повече за услугата „Безопасност“ по-долу. Можете също да посетите Volvo Connect Marketplace или да се свържете с вашия местен дилър за повече информация.

Поведение на водача и намеса на системата за активна безопасност

Услугата „Безопасност“ предоставя базирана на факти основа за подобряване на транспортния ви бизнес. В допълнение към записване на поведението на водача, като рязко спиране и ускорение, услугата също така регистрира събития, при които се намесват системите за активна безопасност на камиона, например предупреждение за челен сблъсък с аварийна спирачка и електронен контрол на стабилността, за да се избегнат инциденти или произшествия. Това може да ви помогне да разберете къде да насочите усилията си за обучение на водачите. Услугата „Безопасност“ също ще ви информира, ако системите за активна безопасност на камиона са изключени.

Незабавни известия и отчети

Услугата „Безопасност“ уведомява мениджърите на автопарка в реално време, когато се задейства събитие, свързано с безопасността, на борда на автомобил в автопарка. Събитията, свързани с безопасността, са налични и в персонализиран отчет, който дава възможност за подробен анализ на водачите и автомобилите. Услугата „Безопасност“ записва следните събития: 

  •  Рязко спиране
  •  Рязко ускорение
  • Предупреждение за челен сблъсък с аварийна спирачка
  •  Поддръжка на бдителността на водача
  •  Електронен контрол на стабилността
  •  Система за поддръжка на движението в пътна лента

Препоръчани услуги във Volvo Connect

Да се свържем

Готови ли сте да започнете с Volvo Connect? Или имате въпрос относно някоя услуга? Вашият местен дилър може да помогне.