TRUCKS

Акумулатори и зареждане

 

Какви са приликите и разликите между акумулаторите и другите източници на гориво и какво представлява преминаването към акумулаторни електрически автомобили? Ако искате да се запознаете задълбочено с това как и защо технологията зад акумулаторните електрически автомобили може да бъде добра и подходяща за бъдещето за вашия бизнес, разгледайте въпросите и отговорите тук.

 

Изискваме от всички наши доставчици и техните доставчици да следват ценностите ни по отношение на зачитането на правата на човека, околната среда и бизнес етиката.

Литиево-йонните акумулатори съдържат някои редки материали, като например тежки и редкоземни метали. Някои от редките материали, които се срещат в литиево-йонните акумулатори и други компоненти за електромобилност, понякога идват от източници, които облагодетелстват въоръжени групи в района на произход, пряко или косвено. Често тези материали се наричат конфликтни минерали. Volvo Trucks оценява цялата си верига за доставки, за да гарантира, че всичкият тантал, волфрам, телур, злато и кобалт, използвани в акумулаторите за камиони, идват от неконфликтни източници. Volvo Group зачита правата на човека и не толерира никаква форма на детски или принудителен труд. Ние също си сътрудничим с европейската автомобилна индустрия чрез инициативата „Drive Sustainability“ (www.drivesustainability.org). Целта на това сътрудничество е съвместно стимулиране на положителна промяна във веригата за доставки на автомобили по отношение на човешките права и околната среда.

Досега броят на акумулаторите с изтекъл живот е сравнително малък, но с увеличаването на производството на електрифицирани камиони необходимостта от потоци за рециклиране и повторна употреба ще се увеличи. За да бъде подготвена за това, Volvo Trucks работи заедно с подизпълнители за отпадъци и други участници, за да увеличи максимално степента на рециклиране на електрически акумулатори. Освен това проучваме опциите за повторно използване на стари акумулатори, за да намерим начини за удължаване на полезния им живот в други приложения, като например съхранение на енергия в сгради.

 

Volvo Group създаде Volvo Energy, бизнес сфера, която ще управлява акумулаторите след използването им в първия камион. Ще има възможности за преназначение, напр. съхранение на енергия, както и възможности за повторно производство, възобновяване и рециклиране. Следим отблизо развитието на технологиите за рециклиране и участваме в няколко проекта, при които акумулаторите за електрически автомобили (EV) се предават за други приложения, като например съхранение в слънчеви енергийни системи, след като достигнат лимита на експлоатационния си капацитет.

Това варира значително в различните страни. Но наличието на енергия от възобновяеми източници нараства бързо и тази енергия често е по-рентабилна от изкопаемите горива. Като един от най-големите световни производители на тежкотоварни камиони ние имаме възможност да работим с други влиятелни заинтересовани страни, като например доставчици на енергия. Ангажирани сме да показваме пътя към бъдеще без изкопаеми горива и затова насърчаваме зелената енергия, доколкото можем, пред нашите клиенти, пред политиците и чрез различни проекти и форуми. За повече информация относно енергийния микс на ЕС вижте калкулатора за екологичен отпечатък на Volvo Trucks.

Електрическите превозни средства изискват голямо количество енергия, когато се зареждат. Един от начините за управление на това е да се насърчат потребителите да зареждат превозните си средства през нощта и да разпределят и балансират търсенето както в големите мрежи, така и в местните мрежи по интелигентен начин. Сега се правят и са спешно необходими големи инвестиции в развитието на инфраструктурата и създаването на повече станции за зареждане. Първоначално повечето камиони ще трябва да бъдат зареждани в тяхната изходна база. Ние от Volvo подчертаваме необходимостта правителствата да въведат стимули за инсталиране на обществени зарядни станции с висок капацитет и достатъчно място за камиони.

 

Volvo Group, Daimler Truck и Traton Group създадоха съвместно предприятие, което има за цел да инсталира и управлява най-малко 1700 обществени точки за зареждане в близост до магистрали и в логистични центрове и зони за разтоварване в рамките на пет години от началото на експлоатацията. Зарядните станции ще работят изключително със зелено електричество и ще предлагат зареждане на всички тежкотоварни акумулаторни електрически превозни средства, независимо от марката.

Електрическите камиони Volvo отговарят и на двата критерия по-долу:

 

а) повторно използваеми или рециклируеми до минимум 85% от теглото

 

б) повторно използваеми или възстановими до минимум 95% от теглото

 

Те отговарят на тези изисквания с резерв, базиран на ISO 22628. Предоставени са отчети, показващи подробности за състава на материала във всеки от моделите камиони и процентите на възможност за последващо рециклиране и възстановяване.

Когато доставяме камион, ние оценяваме внимателно маршрута с клиента и изчисляваме къде ще е необходимо зареждане, за да отговорим на изискванията за транспорт. Volvo непрекъснато проучва нови опции и сътрудничество, свързани със зареждането на нашите превозни средства.

Първоначално смятаме, че по-голямата част от камионите ще бъдат зареждани през нощта в основната база на клиента. Тъй като електрическите автомобили стават все по-разпространени, ще има нужда и възможност да се зареждат на много различни места, като например товарни рампи, сервизни работилници, спирки на камиони и други места, където са паркирани камиони.

Нашите тежкотоварни камиони могат да се зареждат със зарядно устройство за променлив ток (например зарядна кутия) с мощност до 43 kW и със система за постоянен ток (стационарна зарядна станция), която има капацитет 250 kW.

При използване на зарядно устройство за променлив ток са необходими около 9 часа, за да се заредят напълно акумулаторите. Със зарядно устройство за постоянен ток времето за зареждане се намалява до приблизително 2 часа. Акумулаторът може да се зарежда по-бързо до 80% капацитет, точно по същия начин като смартфон, тъй като зарядното устройство се забавя към края на процеса, за да защити клетките на акумулатора.

Животът на акумулатора се определя от много различни фактори. Има естествено стареене с времето, но също така се влияе от това колко енергия преминава през акумулатора. Сервизният договор Volvo Gold не само покрива обслужването и поддръжката на камиона, но също така гарантира, че акумулаторите му функционират през целия период на договора.

Водачът може да проследи състоянието на заряда на индикаторното табло на камиона. Може да се наблюдава и дистанционно чрез портала Volvo Connect, който показва местоположението на камиона и текущото състояние на зареждане в различни изгледи. Приложението MyTruck на Volvo също има функция за наблюдение на заряда и редица други полезни функции за електрически камиони.

Сервизният договор на Volvo за електрически камиони включва наблюдение на акумулаторите, за да се гарантира, че запазват капацитета си по време на експлоатационния си живот. Договорът също така гарантира функционирането на акумулаторите извън двугодишната гаранция за задвижването, която съпровожда камиона. Животът на акумулатора се определя от много различни фактори, например от естественото стареене с течение на времето, но също така се влияе от това колко енергия преминава през акумулатора. Имаме сервизен договор (Сервизен договор Volvo Gold), който не само покрива обслужването и поддръжката на камиона, но също така осигурява акумулатори за целия период на договора.

Използваме литиево-йонни акумулатори. В зависимост от модела, камионите могат да се предлагат с всичко от 2 до 6 акумулаторни пакета. Всеки акумулаторен пакет има обща енергия от 90 kWh. Всеки акумулатор тежи 505 kg. През 2022 г. открихме първия си завод за сглобяване на акумулатори в Гент, Белгия. Заводът ще доставя акумулатори за нашите електрически тежкотоварни камиони.

Volvo проучва и предлага решения за фабрично възстановяване, рециклиране и втори живот, при които акумулаторите могат да се използват за различни цели.

Зареждане с постоянен ток с помощта на CCS2 до 250 kW (600 – 750 V) и зареждане с променлив ток с тип 2 до 43 kW.

Имате въпрос?

Вашият местен дилър на Volvo Trucks ще ви каже отговора. Отбийте се при него, обадете му се или го помолете да дойде при вас.