TRUCKS

ИЗВЕСТИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА ОПЕРАТОРИ И ВОДАЧИ (ДАННИ НА АВТОМОБИЛА)

Това известие предоставя информация относно обработката на Вашите лични данни от Volvo Group.

Volvo Group може да обработва лични данни за Вас, ако сте понастоящем или сте били физическо лице или служител на компания, която е закупила или е взела под наем продукт или услуга, предлагана от една от компаниите в състава на Volvo Group. В такъв случай, моля, прочетете нашето Известие до клиентите.

Ако сте или сте били физическо лице или служител на компания, която е продала или е дала под наем продукт или услуга на една от компаниите в състава на Volvo Group, ние можем да обработваме лични данни за вас. В такъв случай, моля, прочетете нашето Известие до доставчиците.

Ако сте понастоящем или сте били водач на автомобил или оператор на строителна машина, продадена или произведена от една от компаниите в състава на Volvo Group, ние можем да обработваме лични данни за Вас. В такъв случай, моля, прочетете нашето Известие до водачите.

Ако сте понастоящем или сте били служител на компания от Volvo Group или сте били ангажирани като консултант, ние можем да обработваме лични данни за Вас. В такъв случай, моля, прочетете нашето Известие до служителите или консултантите.

Самоличност и данни за контакт на администратора на данни и длъжностното лице за поверителността на групата

Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag WirelessCar Sweden AB и AB Volvo („VOLVO“), в качеството си на администратори на лични данни, носят отговорност за обработването на личните данни, които се отнасят до Вас, съгласно приложимите закони и нормативни разпоредби за защита на данните.

Ако имате въпроси във връзка с обработването на личните Ви данни, се свържете с длъжностното лице за поверителността на групата на VOLVO на адрес gpo.office@volvo.com по пощата или по телефона:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Sweden 

+46 (0)31 66 00 00 

Данни, генерирани от автомобила

 

Ако данните, генерирани от автомобила, е възможно да бъдат свързани с Вас като личност, такива данни ще се считат за лични. VOLVO ще обработва следните категории лични данни, генерирани от автомобила. Моля, имайте предвид, че не е задължително VOLVO да обработва всички посочени по-долу данни.

 

Поведение и характеристики на водача, като например стил на шофиране, моментални данни за геопозициониране и местоположение, настройки на езика на арматурното табло.

 

Идентификационен номер на автомобила, като например идентификатора на автомобила (включително VIN и номера на рамата), IP адрес, MAC адрес. 

 

Данни за работните характеристики на автомобила, като например технически данни, информация от компонентите на автомобила, използване на акумулатора, данни за двигателя, разход на гориво, данни за мощността/въртящия момент, кодове за грешки.

 

Данни за използването на автомобила, като например използване на спирачките, смяна на предавките, ускорение/забавяне, настройки на арматурното табло, използване на мощност/въртящ момент, технически данни, генерирани от двигателя, данни за разпознаване на условията на пътя и околната среда с времеви маркери и часове на работа. 

 

Данни за околната среда, като например условия на пътя и околната среда.

 

Правно основание и цели на обработването 

Законни интереси на VOLVO

 

VOLVO постоянно се стреми да разработва, произвежда и предлага водещи и иновативни продукти и услуги. Чрез непрекъсната оценка и анализ на данните от автомобилите в експлоатация VOLVO има възможност да разработва и подобрява своите продукти и услуги. Поради това данните, генерирани от автомобилите, ще се обработват от VOLVO с цел:

 

  • извършване на проучвания и разработки за подобряване и поддържане на съществуващите продукти и услуги и за разработване на нови; 
  • определяне на характеристиките, типа и условията на пътищата и разбиране на външните въздействия върху околната среда на автомобилите въз основа на тяхното местоположение; 
  • решаване на проблеми с качеството на автомобилите; 
  • извършване на разследване на мястото на автопроизшествие; 
  • управление на гаранция;
  • управление на претенции към качеството на продукта; 
  • извършване на контрол на съответствието с договор или регулаторни изисквания;
  • извършване на проактивна поддръжка и диагностика. 

 

Предоставяне на консултации на клиентите относно продукти и услуги, които може да са подходящи за тях, като се вземат предвид работните характеристики и използването на автомобилите им 

 

Данните, генерирани от автомобилите, ще се обработват от VOLVO въз основа на нейния законен интерес за извършване на такова обработване. Законният интерес на VOLVO включва интереса да управлява ежедневните си дейности във връзка с въпросите, свързани с безопасността, и въпросите, свързани с гаранцията и качеството на продуктите. Освен това законният интерес на VOLVO включва интереса да подобрява продуктите и услугите си въз основа на данните за настоящата им функционалност. 

 

Правно задължение

VOLVO може да обработва данни, генерирани от двигателя на автомобила, за да може VOLVO да спазва изискванията за одобрение на типа в европейската Директива 2007/46/ЕО и други приложими правни задължения.

VOLVO ще получава личните Ви данни от автомобила или интерактивно по безжичната мрежа (например чрез телематичния портал), или чрез използване на диагностични инструменти, например Tech Tool чрез кабел.

VOLVO обикновено няма да споделя личните Ви данни с други лица извън Volvo Group, освен ако не се изисква от закон или подзаконов акт. Ако обаче е необходимо за изпълнение на целта на обработването на лични данни, VOLVO може да споделя личните Ви данни с друга компания от Volvo Group, включително такава извън Европейския съюз или Европейската икономическа зона (ЕС/ЕИЗ). Освен това, ако е необходимо за изпълнение на целта на обработването на лични данни, VOLVO може да споделя личните Ви данни с компании и доставчици, явяващи се трети страни, включително такива извън ЕС/ЕИЗ.

VOLVO ще осигури наличието на подходящи гаранции, които предоставят адекватни нива на защита на личните Ви данни, както се изисква от приложимите закони за защита на данните. Това например може да включва използването на междуфирмени или външни споразумения за обработване на данни въз основа на одобрените стандартни договорни клаузи на ЕС или Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ или други такива механизми, доколкото бъдат признати или одобрени от съответните органи в даден момент. Ако имате въпроси относно предаването, свържете се с длъжностното лице по защита на данните на VOLVO.

Данните, свързани с конкретен автомобил, ще бъдат обработвани за целия очакван експлоатационен живот на типа автомобил, който би могъл да бъде до 25 години.

Имате право да поискате от VOLVO информация за обработваните от VOLVO лични данни, както и достъп до тези лични данни. Освен това имате право да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни, както и да поискате те да бъдат изтрити. Имате също и правото да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни, което означава да поискате от VOLVO да ограничи своето обработване на личните Ви данни при определени обстоятелства. Освен това имате право да възразите срещу обработването въз основа на законен интерес или обработването за директен маркетинг. Също така имате правото на преносимост на данните (прехвърляне на личните Ви данни към друг администратор на данни), ако обработването от страна на VOLVO на личните Ви данни се основава на съгласие или договорно задължение и е автоматизирано.

 

Освен това имате правото да подадете жалба до надзорен орган във връзка с обработването от страна на VOLVO на личните Ви данни. За повече информация относно тези права и как да ги упражнявате се свържете с длъжностното лице по защита на данните на VOLVO.

Повече информация относно правата на субекти на данни