TRUCKS

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Volvo Group се отнася сериозно към поверителността. Ние ценим доверието, което ни оказвате, като ни предоставяте личните си данни. Винаги ще използваме личните Ви данни по честен начин, достоен за това доверие.

 Винаги ще осигуряваме прозрачност относно информацията, която събираме, това, което правим с нея, с кого я споделяме и с кого трябва да се свържете, ако имате някакви притеснения.

Обща поверителност на уебсайта

Можете да използвате универсалния уебсайт на Volvo Group, без да разкривате самоличността си. Подробности за информацията, която стандартно събираме при достъп до уебсайтовете, са описани по-долу. Ако се регистрирате за някоя от нашите услуги или се свържете с нас чрез формуляри, ще има подробна информация за това как Вашите данни се обработват във връзка с Вашата регистрация.

Самоличност и данни за контакт на администратора на данни и длъжностното лице за поверителността на групата

AB Volvo („VOLVO“), в качеството си на администратор на лични данни, носи отговорност за обработването на личните данни, които се отнасят до Вас, съгласно приложимите закони и нормативни разпоредби за защита на данните.

Ако имате въпроси във връзка с обработването на личните Ви данни, се свържете с длъжностното лице за поверителността на групата на VOLVO на адрес gpo.office@volvo.com по пощата или по телефона:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Sweden 

+46 (0)31 66 00 00 

Какви категории лични данни ще обработва VOLVO, с каква цел и на какво правно основание?

Когато осъществявате достъп до някой уебсайт на VOLVO, Вашият уеб браузър е технически конфигуриран да предава автоматично следните данни („регистрационни данни“) на нашия уеб сървър, които след това записваме в регистрационни файлове:

  • Дата на достъп
  • Час на достъп
  • URL адрес на препращащия уебсайт
  • Извлечен файл
  • Предаден обем данни
  • Тип и версия на браузъра
  • Операционна система
  • IP адрес
  • Име на домейн на вашия доставчик на интернет

Това е само информация, която не позволява да бъдете идентифицирани. Тази информация е необходима за технически цели, за да се доставя правилно исканото от Вас съдържание, и нейното събиране е неизбежен аспект на използването на уебсайтове. Регистрационните данни се анализират за чисто статистически цели с цел подобряване на нашия уебсайт и неговата основна функционалност. Volvo ще обработва Вашите лични данни въз основа на правното основание законен интерес. Законните интереси на VOLVO включват интереса да управлява своите уебсайтове в съответствие с честните бизнес практики и да поддържа наличността и функционалността на уебсайтовете. 

Бисквитки
Ние използваме бисквитки и проследяващи пиксели, за да събираме данни относно използването на уебсайта с цел да го приспособим към нуждите на неговите потребители. Събирането на тези данни за използването и създаването на профил на използването се извършва на анонимна основа с помощта на идентификатор на бисквитка. Ние създаваме и съхраняваме тези профили на използването единствено в анонимна форма и не ги комбинираме с Вашето име или с друга информация, като например имейл адреса Ви, която може да разкрие Вашата самоличност.

Бисквитките не могат да се използват за стартиране на програми или предаване на вируси на Вашия компютър. С информацията, съдържаща се в бисквитките, можем да опростим навигацията и да улесним правилното показване на нашите уебсайтове.

Всеки уебсайт има собствена декларация за бисквитки, където Вие като потребител можете да видите точното използване на бисквитки за този конкретен сайт. 

Предаване на данни на трети страни

Ако е необходимо за изпълнение на целта за обработване на лични данни или се изисква от закон или разпоредба, VOLVO може да споделя личните Ви данни с друга компания от Volvo Group, включително такава извън Европейския съюз или Европейската икономическа зона (ЕС/ЕИЗ). Освен това, ако е необходимо за изпълнение на целта на обработването на лични данни, VOLVO може да споделя личните Ви данни с компании и доставчици, явяващи се трети страни, включително такива извън ЕС/ЕИЗ.

Работим с редица различни доставчици на услуги, за да доставяме универсалния уебсайт на Volvo Group. VOLVO ще осигури наличието на подходящи гаранции, които предоставят адекватни нива на защита на личните Ви данни, както се изисква от приложимите закони за защита на данните. .

Връзки към други уебсайтове

Нашите уебсайтове може да съдържат връзки към други уебсайтове. Ние нямаме влияние върху спазването или неспазването на разпоредбите за защита на данните от операторите на тези сайтове.

За какъв период VOLVO ще съхранява личните Ви данни?

VOLVO ще съхранява вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на целите, за които личните данни са били събрани. 

Вашите права по отношение на защитата на данните

Имате право да поискате от VOLVO информация за обработваните от VOLVO лични данни, както и достъп до тези лични данни. Освен това имате право да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни, както и да поискате те да бъдат изтрити. Имате също и правото да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни, което означава да поискате от VOLVO да ограничи своето обработване на личните Ви данни при определени обстоятелства.

Освен това имате право да възразите срещу обработването въз основа на законен интерес или обработването за директен маркетинг. Също така имате правото на преносимост на данните (прехвърляне на личните Ви данни към друг администратор на данни), ако обработването от страна на VOLVO на личните Ви данни се основава на съгласие или договорно задължение и е автоматизирано. 

Освен това имате правото да подадете жалба до надзорен орган във връзка с обработването от страна на VOLVO на личните Ви данни.