TRUCKS

Контрол от мениджъра на автопарка

Състояние на автомобила

Получете пълен контрол върху състоянието на автомобилите в автопарка си. Услугата Dynafleet Състояние на автомобила ви позволява както да придобиете обща представа, така и да получите по-подробна информация за състоянието на камионите си, независимо къде се намират. Тя улеснява управлението на автомобилите в краткосрочен и дългосрочен план и ви предоставя контрола върху максималния пробег.

Общ преглед на автопарка

Dynafleet събира и компилира предупреждения и аларми от индикаторните табла на автомобилите ви. Общият преглед на „Състояние на автомобила“ представя броя на предупрежденията и алармите в автопарка ви и възможността да преглеждате отделните автомобили.

Вижте подробности от арматурното табло

Преглеждайте подробно предупрежденията и алармите за оперативните данни до нивото на индикаторното табло на отделните автомобили. Тук можете да научите подробна информация за предупреждения, като неизправност на светлини, ниво на горивото, износване на спирачните накладки и налягането на маслото. Всички събития се регистрират, включително параметри, като време на възникване, местоположение, данни за водача, моточасове, което улеснява по-задълбочения анализ.

Ключови предимства

  • Предупреждения и аларми от индикаторните табла на автомобилите в автопарка ви.
  • Информация на индикаторните табла, като например неизправност на светлини, налягане на маслото, износени спирачни накладки и други.
  • Всички събития в „Състояние на автомобила“ включват време на възникване, местоположение, име на водача, одометър и моточасове.
  • Известия за събития за състоянието на автомобила в реално време.

Поемете контрола

Вашият дилър на Volvo Trucks може да ви помогне да поемете контрола над автомобилите си и да откриете пълните предимства на услугата „Състояние на автомобила“.