TRUCKS

Сервизна история

Получете 24 достъп до цялата поддръжка и ремонти, извършени от вашия сервиз на Volvo Trucks. „Сервизна история“ във Volvo Connect предоставя бърз и лесен преглед на минали посещения за ремонт и поддръжка. За всяко посещение можете да получите по-подробна информация, като например дата на ремонта, километраж, дилър/сервиз, описание на частите и извършената работа. „Сервизната история“ е включена безплатно към Volvo Connect.

Ключови предимства

Получавайте автоматични актуализации.

Преглеждайте всичко бързо и лесно.

Намалете административната работа.

Получавайте информация 24/7

Получавайте проактивни сигнали, преди да възникне нарушение.

Изтегляйте автоматично данни от тахографа.

За да научите повече за „Сервизната история“, посетете Volvo Connect Marketplace или се свържете с вашия местен дилър.

Да се свържем

Готови ли сте да започнете с Volvo Connect? Или имате въпрос относно някоя услуга? Вашият местен дилър може да помогне.