TRUCKS

Volvo Trucks
2022-05-17
Безопасност
Author
Volvo Trucks

Шест типични автопроизшествия с товарни автомобили — ето какво ни разкриват те

През изминалите десетилетия броят на произшествията с фатален край с участието на товарни автомобили значително е намаляло. Независимо от това те все още представляват около 15 % от всички смъртни случаи при пътнотранспортни произшествия в ЕС. Екипът за разследване на автопроизшествия (ART) на Volvo Trucks има задълбочени познания за това кои са най-честите автопроизшествия и защо се случват.


При всяко автопроизшествие с товарен автомобил има история, която може да разкаже за случилото се в секундите преди и след инцидента. История, която може да помогне да се разбере как автопроизшествието е могло да бъде избегнато или предотвратено. Когато сведенията се съберат заедно, е възможно да се изготвят и заключения.
 

Сведенията водят до по-безопасни товарни автомобили и пътища

Но това представлява само една част от дейностите на екипа за разследване на автопроизшествия. Много от сведенията се откриват при събирането и анализирането на националните статистически данни за автопроизшествията и при задълбоченото вникване в данните за автопроизшествията, за да се открият тези трудно установими взаимовръзки. Това позволява на Volvo Trucks да разработва технологии и да си сътрудничи с политиците, които в последствие, стъпка по стъпка, да направят пътищата ни по-безопасни.  

Подробностите за разследваните автопроизшествия предоставят информация на екипите за разработване, така че те да могат да внесат подобрения в дизайна, за да намалят риска от възникване на подобни автопроизшествия.
Екипът за разследване на автопроизшествия във Volvo Trucks е определил над 20 типови аварии, които представят ситуацията по европейските пътища. Изображението представя шест от тях.

„Анализът на статистическите данни ни показва колко често се случват отделните видове автопроизшествия, а нашите собствени задълбочени проучвания ни предоставят подробна информация за това как и защо се случват те“, казва Анна Теандър, ръководител на ART, която заедно с екипа посещава местата на автопроизшествията и изследва товарни автомобили в стремежа си да научи повече за автопроизшествията.
 

Типовите автопроизшествия улесняват анализа

Екипът е създал система за категоризация, наречена „Типови автопроизшествия“, която дава представа за най-типичните сценарии на автопроизшествия с товарни автомобили, при които има тежки или фатални наранявания.
 

„Типовите автопроизшествия са подходяща илюстрация на най-честите автопроизшествия, засягащи пътници в товарни автомобили, пътници в автомобили и уязвими участници в движението, като пешеходци, велосипедисти, мотопедисти или мотоциклетисти.“, споделя Анна Теандър. 

Автопроизшествие с велосипедист при завиване обикновено се случва на градски кръстовища, когато товарният автомобил завива към страната на пътника, а велосипедистът се движи направо. Причините обикновено са липса на видимост от кабината, неразбирателство между велосипедиста и водача на товарния автомобил, което води до неправилна преценка на ситуацията.

При разглеждане на цялостната картина АРТ може да забележи, че във всички посочени групи участници в движението по пътищата някои автопроизшествия са по-чести от други. Два типа често срещани автопроизшествия от всяка група формират следния списък.   
 

  1. Тип А: Автопроизшествие „Напускане на лентата“. Товарен автомобил напуска лентата си и/или пътя. Възможно е да предизвика преобръщане или сблъсък с друг обект. Причини: невнимание или умора на водача, завиване за избягване на препятствия. Често срещано и през зимата, когато пътищата са хлъзгави.
  2. Тип А: Сблъсък със задната част на друг товарен автомобил. Сблъсък между товарни автомобили, които пътуват в една и съща посока. Причини: Невнимание на водача или шофиране на твърде малка дистанция от предното превозно средство. Ограничената видимост и хлъзгавите пътища също могат да допринесат за възникването на подобни ситуации.
    Тип Б: Сблъсък с насрещен автомобил. Основният вид катастрофи, които водят до фатален край на пътниците в автомобила. Причини: прекалено висока скорост, невнимание на водача или несъобразено, или неправилно изпреварване. В повечето случаи автомобилът навлиза в лентата на товарния автомобил.
  3. Тип Б: Автопроизшествие с лек автомобил на кръстовище. Когато товарен автомобил се сблъска със страничната част на автомобил, които излиза от кръстовище. Основни причини: неотстъпване на предимство поради невнимание. Шофирането на автомобили или товарни автомобили с прекалено висока скорост или ограничената видимост също могат да допринесат за това.
  4. Тип В: Пресичащи пешеходци. Възниква, когато пешеходец или велосипедист пресича пътя пред камион. Причини: ограничена видимост, невнимание от страна на водача или на уязвимия участник в пътното движение (VRU), липса на преценка на скоростта или разстоянието.
  5. Тип В: Автопроизшествие при завой с велосипедист. Обикновено се случва на градски кръстовища, когато товарният автомобил завива към страната на пътника, а велосипедистът се движи направо. Причини: липса на видимост от кабината, неразбирателство между VRU и водача на товарния автомобил, което води до неправилна преценка на ситуацията и на намеренията на другия.
     

Подробностите за разследваните автопроизшествия предоставят информация на екипите за разработване, така че те да могат да внесат подобрения в дизайна, за да намалят риска от възникване на подобни автопроизшествия. За всяко типово автопроизшествие можем да определим какви функции за безопасност могат да смекчат или напълно да избегнат автопроизшествието, което се описва от специфичен сценарий,“ отбелязва Анна Теандър.
 

Автопроизшествията с фатален край с товарни автомобили са намалели

През изминалите десетилетия броят на произшествията с фатален край с участието на товарни автомобили значително е намалял, независимо от факта, че общият брой товарни автомобили се е увеличил. Но работата не е приключила. С въвеждането на законодателство за стандартизиране на няколко системи за безопасност на камионите могат да се избегнат повече произшествия и да се сведат до минимум последствията от тях. Споделянето на сведения и задълбочени знания от проучванията ще продължи да бъде голяма част от ДНК на Volvo Trucks. Броят на автопроизшествията трябва да бъде намален до нула.

„За да постигнем целта, трябва да обединим усилията си в индустрията и в обществото като цяло.“, казва Анна.
 

Типови автопроизшествия:

Тип А: Автопроизшествия, причиняващи смъртни случаи или тежки наранявания на пътниците в товарния автомобил.

Тип Б: Автопроизшествия, причиняващи смъртни случаи или тежки наранявания на пътниците в автомобила.

Тип В: Автопроизшествия, причиняващи смъртни случаи или тежки наранявания на уязвими участници в движението като велосипедисти, пешеходци, мотоциклети или мотопедисти. 

 

Научете повече за проучването на безопасността във Volvo Trucks

Свързани новини

Latest Press Release

Latest Press Release