TRUCKS

Увеличете ефективността на автопарка

Позициониране

Проследяването на товарните автомобили никога не е било по-лесно. Подробните карти ви осигуряват пълен контрол над операциите. С услугата Dynafleet Позициониране данните за водачите и автомобилите могат да бъдат представени директно върху картите, като вие и вашите клиенти получавате незабавен достъп до информация относно доставките.

Позиции и още нещо

Непрекъснатите актуализации на скоростта, статуса на водача, очакваното време на пристигане и други ви улесняват (както и вашите клиенти) да запазите контрол. И тъй като позиционирането на товарните автомобили се записва, можете по всяко време да преглеждате маршрутите.

Готовност за работа

Информацията в реално време ви показва кой товарен автомобил е най-подходящ за поемане на нов курс. Само с едно кликване ще се покаже списък на автомобилите, които са най-близо до местоположението за вземане на стоките. Виждате също така кой може да стигне до дестинацията на доставката в рамките на работната смяна – и кой не може.

Позициониране+ за повече производителност

Искате данни за позиционирането на целия си автопарк в реално време? Няма проблем. Позициониране+ осигурява данни за местоположението на всичките ви товарни автомобили с точност до една минута. А функцията Геозона+ ви предупреждава, когато водачите се отклонят от планираните маршрути. Усъвършенствани данни за глобално позициониране в реално време – помагат ви да запазите пълен контрол.

Проследяване на единици оборудване

Искате ли да следите своите ремаркета, сервизни автомобили, контейнери и други подвижни активи? Функцията „Проследяване на единици оборудване“ предлага цялостен преглед на местоположението на активите ви. Функцията е включена във всички услуги на Dynafleet и представлява полезно допълнение към услугата „Позициониране“.

Персонализирана информация 

Търсите правилния код за влизане или потвърждение за навременна доставка? Задаване на т.нар. геоогради осигурява важна и спестяваща време информация, която се показва в кабината и в офиса, за влизането или излизането на товарен автомобил от определена географска зона – например терминал.

Услугата „Позициониране“

  • Показва точната позиция на товарния автомобил на ниво улица
  • Предлага информация за времената, водачите, скоростта, товара и типа на автомобила
  • Показва кои товарни автомобили са най-подходящи за поемане на нови курсове
  • Осигурява важна информация, когато някой товарен автомобил влиза в дадена географска зона
  • Опростява планирането на маршрутите и намирането на най-бързия път до местоназначението
  • Навигационните точки в Dynafleet online могат да бъдат изпращани до навигационната система в товарния автомобил
  • Клиентите могат да наблюдават хода на товара си, като използват съответни клиентски данни за вход

Услугата „Позициониране+“

  • Настоящата позиция на товарния автомобил се актуализира в реално време всяка минута.
  • Известия за автомобилите, които пресичат държавни граници, дефинирани от потребителя маршрути или зони, с помощта на функцията Геозона+.
  • Известия, когато е необходимо, като оставите Геозона+ активна за дефинирани от потребителя интервали от време.

Перфектно позициониране

Служителите в дилърското представителство на Volvo Trucks могат да ви помогнат да се възползвате максимално от услугите на Dynafleet.

Можете да им се обадите. Да минете да ги видите. Или ако предпочитате, те ще дойдат да ви видят.