TRUCKS

Съобщения

Радвайте се на спокойствие, като знаете, че винаги имате достъп до вашите водачи. С услугата „Съобщения“ във Volvo Connect офисът и водачите могат да комуникират бързо, лесно и рентабилно, което предотвратява скъпите недоразумения. Водачите могат да четат съобщенията на допълнителния дисплей в кабината или да използват синтезиран говор, за да слушат съобщенията и същевременно да останат съсредоточени върху пътя. Отговарянето е толкова лесно, колкото избирането на бърз отговор или въвеждането на сензорния екран на дисплея. Прикачете PDF файлове или снимки към съобщенията си и общувайте колкото желаете – няма лимит или такси за роуминг.

Ключови предимства

Водачите комуникират чрез допълнителния дисплей.

Водачите могат да слушат
текстови съобщения.

Водачите могат да използват функцията „бързи отговори“.

Прикачвайте снимки и PDF файлове към съобщения.

Изпратете планиран
маршрут до навигационната система на камиона.

Без изненадващи такси за роуминг.

Научете повече за „Съобщения“ по-долу. Можете също да посетите Volvo Connect Marketplace или да се свържете с вашия дилър за повече информация.

Интегриране с другите системи

Услугата „Съобщения“ се интегрира безпроблемно със системите за поръчки или за фактуриране, така че можете да обработвате цялата важна информация на един и същи екран. Това ви осигурява по-голям контрол и улеснява водача, тъй като заявките му за работа са ясно показани на екрана в товарния автомобил.

Да се свържем

Готови ли сте да започнете с Volvo Connect? Или имате въпрос относно някоя услуга? Вашият местен дилър може да помогне.