Лесен обмен на съобщения.

Поддържане на връзка

„Съобщения“ ви гарантира, че можете винаги да влезете във връзка с товарния автомобил – без значение кой е зад кормилото. Офисът и водачите комуникират чрез текстови съобщения. Съобщенията се съставят лесно и се показват на екрана в товарния автомобил. Безжичната клавиатура помага на водачите да комуникират, когато товарният автомобил не се движи. И могат да виждат съобщенията, докато шофират.

Интегриране на „Съобщения“ на Dynafleet.

Интегриране с другите системи

Услугата „Съобщения“ се интегрира безпроблемно със системите за поръчки или за фактуриране, така че можете да обработвате цялата важна информация на един и същи екран. Това ви осигурява по-голям контрол и улеснява водача, тъй като заявките му за работа са ясно показани на екрана в товарния автомобил.

Универсален екран.

Потенциалът на екрана

Екранът в товарния автомобил може да се използва за много повече неща освен съобщенията. Автоматичните известия за времето за шофиране и за почивка, за напътствия на водача и за навигация могат да намалят стреса и да увеличат производителността на водача.

Ключови предимства

  • Комуникация с водачите чрез текстови съобщения чрез Dynafleet, SMS или по имейл
  • Бързи съобщения. Подпомага водача и го улеснява при вземането на информирани решения
  • Рентабилна комуникация с целия автопарк
  • Получавайте съобщения за дестинацията за навигационната система. Прогнозното време на пристигане, представено за мениджъра на автопарка в Dynafleet
Намиране на местен дилър

Получете съобщението

Местният дилър на Volvo Trucks може да ви помогне да настроите услугата „Съобщения“ на Dynafleet. И да ви обясни опциите на екрана с много възможности, които можете да използвате в товарния автомобил.

Намиране на местен дилър