Безопасният транспорт осигурява рентабилност

Нашият курс за безопасен транспорт черпи сведения от многогодишните проучвания на Volvo, свързани с безопасността, за да ви помогне да премахнете риска, свързан с товара. Ще разгледаме силите, които действат в движещите се автомобили, различните типове оборудване за обезопасяване на товари и обработка на стоки, както и нормативните актове, които всеки водач трябва да познава. При завършване на курса ще разполагате и със стратегии за предпазване от кражба.

Учебен материал на курса

 • Разпределяне и обезопасяване на товара
 • Рискове при товаренето, включително плъзгане, триене и накланяне
 • Методи на обезопасяване, като укрепване, блокиране и поставяне на подпори
 • Полезен товар и разпределение на товара
 • Сили, действащи върху товара
 • Оборудване, използвано за обезопасяване на товара
 • Отговорности – законодателство и отговорности
 • Сигурност при товарене
 • Техники за предотвратяване на престъпления 

Предимства на курса

 • По-безопасна обработка на товара
 • Повишена безопасност на водача и транспорта
 • По-малък риск от повредени или загубени стоки и от повреди на автомобила
 • Познания за ефективно избягване на кражбите
 • По-малко глоби и по-ниски разходи за застраховка 

Данни за курса

 • Часове съгласно CPC
 • Метод на обучение
 • Цена на курса
 • Референтен номер на курса
Намиране на местен дилър

Шофирайте по-безопасно

За да намерите времето и мястото на провеждане на следващия курс и за да си запазите място, влезте във връзка с местния дилър на Volvo Trucks.

Намиране на местен дилър