TRUCKS

Безопасен транспорт

Както всеки водач знае – подреждането на товара е от значение. Лошото позициониране и липсата на сигурност може да доведат до автопроизшествия, повредени стоки, глоби или кражба. А това се отразява върху удовлетворението на клиентите и следователно – върху рентабилността ви. 

Нашият курс за безопасен транспорт черпи сведения от многогодишните проучвания на Volvo, свързани с безопасността, за да ви помогне да премахнете риска, свързан с товара. Ще разгледаме силите, които действат в движещите се автомобили, различните типове оборудване за обезопасяване на товари и обработка на стоки, както и нормативните актове, които всеки водач трябва да познава. При завършване на курса ще разполагате и със стратегии за предпазване от кражба.

Учебен материал на курса
 

 • Разпределяне и обезопасяване на товара
 • Рискове при товаренето, включително плъзгане, триене и накланяне
 • Методи на обезопасяване, като укрепване, блокиране и поставяне на подпори
 • Полезен товар и разпределение на товара
 • Сили, действащи върху товара
 • Оборудване, използвано за обезопасяване на товара
 • Отговорности – законодателство и отговорности
 • Сигурност при товарене
 • Техники за предотвратяване на престъпления 

Предимства на курса
 

 • По-безопасна обработка на товара
 • Повишена безопасност на водача и транспорта
 • По-малък риск от повредени или загубени стоки и от повреди на автомобила
 • Познания за ефективно избягване на кражбите
 • По-малко глоби и по-ниски разходи за застраховка 

Данни за курса
 

 • Часове съгласно CPC
 • Метод на обучение
 • Цена на курса
 • Референтен номер на курса

Шофирайте по-безопасно

За да намерите времето и мястото на провеждане на следващия курс и за да си запазите място, влезте във връзка с местния дилър на Volvo Trucks.