TRUCKS

Ефективно шофиране

Малки промени в начина, по който планирате шофирането си, използвате товарния автомобил и задействате спирачките, могат да доведат до голяма разлика в ефективността – и в рентабилността.

Нашият курс по ефективно шофиране ви показва как да извлечете максимума от вашия товарен автомобил. Ние комбинираме най-новата теория с практически анализ и напътствия, като всичко е адаптирано към вашите транспортни операции. Ще намалим разхода ви на гориво с до 10%, така че това може да се окаже една от най-добрите инвестиции, които сте направили тази година.

Учебен материал на курса
 

 • Как поведението при шофиране влияе върху разхода на гориво
 • Теоретични основи на безопасното и ефективно шофиране
 • Въведение към характеристиките на автомобила и техниките на шофиране
 • Оценяване на вашата техника на шофиране, последвано от напътствия 
 • Как вашата техника на шофиране влияе върху околната среда

Предимства на курса
 

 • По-ниски разходи за гориво, AdBlue и поддръжка
 • Намален стрес и умора
 • По-добро използване на товарния ви автомобил
 • Увеличена безопасност
 • Намален риск от наранявания и от повреди на автомобила
 • Намалено влияние върху околната среда

Данни за курса
 

 • Часове съгласно CPC
 • Метод на обучение
 • Цена на курса
 • Референтен номер на курса

Станете по-ефективен водач

За да намерите времето и мястото на провеждане на следващия курс и за да си запазите място, влезте във връзка с местния дилър на Volvo Trucks.