Курс, предназначен за тези, които работят в строителството

Строителството е специфичен бранш, който изисква специфични познания. Курсът за работа в строителството е специално посветен на предизвикателствата, с които се сблъсква водачът на строителните площадки и по черни и труднопроходими пътища.

нашият курс „Работа в строителството“ се занимава с влиянието на водача върху максималния пробег и с това как трябва да се работи с товарните автомобили за строителството и как да се поддържат те, за да не се износват и да се предотвратяват повредите. По време на курса се обяснява как се управляват различните товари, както и аспектите, свързани с безопасността и сигурността на персонала, товара и товарния автомобил. Шофирането по меки терени с висок или движещ се център на тежестта например увеличава риска от преобръщане. Чрез обезопасяване на товара и познаване на рисковете и на физиката водачите могат да избягнат много неприятни ситуации.

По време на този курс водачите се научават как да имат по-голямо доверие в управлението на автомобила, като същевременно повишат производителността си.

Учебен материал на курса

 • Как да осигурите личната си безопасност
 • Техники за шофиране извън пътя
 • Риск от преобръщане
 • Функции на автомобила за шофиране извън пътя

Предимства на курса

 • Избягване на принудителните престои и намаляване на разходите за ремонти
 • Увеличаване на безопасността на водача и на работната среда
 • По-малко автопроизшествия и по-малък риск от травми
 • Намален стрес и умора
 • Повишено доверие в контрола над автомобила и характеристиките на управлението му 

Данни за курса

 • Часове съгласно CPC
 • Метод на обучение
 • Цена на курса
 • Референтен номер на курса
Намиране на местен дилър

Шофирайте уверено на строителната площадка

За да намерите времето и мястото на провеждане на следващия курс и за да си запазите място, влезте във връзка с местния дилър на Volvo Trucks.

Намиране на местен дилър