TRUCKS

Нулеви пътнотранспортни произшествия – мечтан сценарий или реалистично бъдеще?

Volvo Trucks
2022-06-27
Технологии и иновации Безопасност Електромобилност
Author
Volvo Trucks

Какво е необходимо, за да се намали броят на произшествията с тежкотоварни автомобили до нула? Ако някой не я познава, това е Анна Вриге Берлинг, директор пътна и продуктова безопасност във Volvo Trucks.
 

Вашата цел е нулеви произшествия. Приближавате ли се до нея?

Стремим се към нулеви произшествия и макар да се гордеем с работата си, все още ни предстои дълъг път. Жертвите на пътя на глава от населението намаляват в световен мащаб, но общият брой все още нараства в много части на света. Хиляди хора загиват всяка година при пътнотранспортни произшествия с тежкотоварни автомобили, така че далеч не сме доволни.
 

Повече от 90% от всички произшествия се дължат на човешкия фактор. Смятате ли, че водачите на камиони не са достатъчно квалифицирани?

Вярно е, че при повечето произшествия човешкият фактор играе роля – това включва всички участници в движението, а не само водачите на камиони. Бих казала, че повечето водачи на камиони са много квалифицирани. И е важно да припомним, че човешкият фактор има и положителна страна. Водачите на камиони – както и другите участници в движението – избягват много повече произшествия, отколкото причиняват, благодарение на своите действия и реакции. Като се има предвид това, е вярно, че човешкият фактор играе голяма роля. Ето защо обучението на водачите, подобрената нагласа за безопасност и осъзнаването на рисковете сред всички участници в движението са много важни за намаляване на броя на произшествията.

Безопасността на движението е сложен пъзел и най-големите части от пъзела са безопасни превозни средства, безопасни пътища и безопасни участници в движението

Какво е необходимо, за да се направят големи стъпки за постигане на нулеви произшествия?

Безопасността на движението е сложен пъзел и най-големите части от този пъзел са безопасни превозни средства, безопасни пътища и безопасни участници в движението. Основният принос на Volvo Trucks е за разработване на безопасни превозни средства, но също така зависим от инвестициите в подобрена среда на движение и не на последно място от усилията за постигане на по-добро нагласа за безопасност сред всички участници в движението.

Анна Вриге Берлинг е директор пътна и продуктова безопасност във Volvo Trucks.

Какво трябва да направи Volvo Trucks?

Безопасността на превозните средства ще остане наш фокус и ние непрекъснато ще разработваме нови системи за справяне с повече пътни ситуации и видове произшествия. Трябва също така да гарантираме, че нашите системи за безопасност се използват в съответствие с тяхното предназначение. Предпазният колан е може би най-яркият пример, че това не винаги е така. Той далеч не се използва през цялото време, което води до фатални последици. За съжаление, същото важи и за другите системи за безопасност – те не се използват в пълна степен и понякога се използват неправилно. Това е проблем, който трябва да бъде решен. Също така ще продължим да повишаваме осведомеността относно безопасността на движението на тежкотоварни камиони и да допринасяме за подобряване на нагласата за безопасност сред водачите на камиони и другите участници в движението.

 

За какво ново изобретение за безопасност мечтае Volvo Trucks в бъдеще?

Система с перфектни сензори за разчитане на човека, които да знаят точно какво има около камиона и биха могли да предвидят намеренията на другите водачи и участници в движението.
 

И така, нулевите произшествия мечтан сценарий ли са или са реалистично бъдеще?

Тъй като днес почти всички произшествия могат вече да бъдат избегнати с комбинация от съществуващите технологии в превозните средства и безопасно поведение на участниците в движението, това не би трябвало да е невъзможно. Но в същото време бихте могли да възразите, че винаги ще има ситуации, при които нещастни и непредвидими обстоятелства могат да доведат до произшествия. И това вероятно е вярно – поне в обозримо бъдеще. 

Така или иначе, друго число освен нула не е приемливо. Това е водещата звезда в нашата работа и амбиция да подобрим безопасността на движението по целия свят. Всеки спасен живот по пътя към нулеви инциденти е победа.

Жертвите на пътя на глава от населението намаляват в световен мащаб, но общият брой все още нараства в много части на света.

Свързани статии

Latest Press Release

Latest Press Release