×

Новите аеродинамични подобрения на Volvo FH – принцип на действие

Обновленията на аеродинамичния дизайн на Volvo FH допълнително ще намалят откъсването на потока и въздушното съпротивление и освен това ще помогнат за спестяване на още повече гориво при превози на дълги разстояния.
Нови аеродинамични подобрения на Volvo FH
Volvo FH с допълнително подобрен аеродинамичен дизайн – за да ви помогне да спестите още повече гориво.

Преодоляването на въздушното съпротивление съществено допринася за разхода на гориво на камиона при шофиране със скорост над 50 – 60 km/h. Ефектът му върху разхода се увеличава експоненциално с увеличаване на скоростта.
 

Поради това аеродинамичният дизайн отдавна е една от най-важните области, на които Volvo Trucks обръща внимание, когато става въпрос за намаляване на разхода на гориво на превозните средства. Фирмените инженери непрекъснато работят с аеродинамични тунели и симулации, за да идентифицират възможностите за допълнителни подобрения. Една от основните им цели е да забавят откъсването на потока. Това е моментът, в който слой въздушен поток се отделя от повърхността на камиона. Колкото по-рано се отдели, толкова по-голяма е аеродинамичната следа зад автомобила и следователно толкова по-голямо е въздушното съпротивление. Това означава, че минимизирането и забавянето на откъсването на потока намалява въздушното съпротивление.

Два вида въздушни потоци, които трябва да имате предвид: подравнени и откъснати.

„Потокът се ускорява значително, докато преминава от точката на застой пред камиона (високо налягане) към страните (ниско налягане)“, обяснява Андерс Тенстам (Anders Tenstam), специалист по аеродинамика, Volvo Trucks. „Ако камионът се движи с 90 km/h, скоростта на потока в завоите може да достигне до 200 km/h. Това прави предните ъгли много чувствителна зона и всеки малък предмет или пролука може да има огромно влияние върху общия въздушен поток.“
 

В последните си симулации и тестове инженерите на Volvo Trucks успяха да идентифицират редица малки пролуки и разделителни линии по екстериора на камиона, които биха могли допълнително да подобрят аеродинамиката, ако бъдат уплътнени.

„Видяхме, че разделителните линии и пролуките могат да бъдат от решаващо значение в зависимост от това къде се намират“, казва Матиас Хейдестен (Mattias Hejdesten), инженерен специалист по аеродинамика, Volvo Trucks. „Те позволяват на въздушния поток да проникне зад предните панели и след това да бъде засмукан в зоните с ниско налягане отстрани на кабината. От там може да задейства откъсване на потока при взаимодействие с външния въздушен поток.“
 

За да се подпомогне спирането на тези изтичащи потоци, между различните предни панели са поставени нови уплътнения. В резултат на това се елиминира всяко задействане на откъсване на потока в предните ъгли на автомобила, което помага на външния поток да остане прилепнал към страните на автомобила за по-дълго. 

„В основата до голяма степен е изпипването на дребните детайли“

„Аеродинамиката на камиона до голяма степен е свързана с изпипване на дребните детайли“, казва Андерс Тенстам (Anders Tenstam). „Кабината на камиона е работно място с много законови ограничения и съображения, така че има постоянна битка за всеки милиметър налично пространство, за да се поберат всички основни функции.“
 

Добавянето на тези уплътнения не само подобрява цялостната аеродинамика, но и отваря допълнителни възможности за по-нататъшни подобрения в автомобила. Те включват добавяне на още по-голямо удължение на вратата, за да запълни празнотата в отделението за входното стъпало. Това създава равна повърхност за прилепване на външния въздушен поток, като по този начин допълнително намалява откъсването на потока. Използването на по-широки колела и калници създават по-добра сходимост, докато новият разширител на калника намалява разстоянието до колелото. Това води до намален евакуационен поток от веждата и оттам до по-малко аеродинамично съпротивление. И накрая, новият извит дизайн на капаците на рамената на огледалата с по-малки отворчета също помагат за намаляване на откъсването на потока.
 

„Чрез подобряването на условията в предната част на камиона изведнъж виждаме някои възможности за поддържане на подравнен поток и отстрани“, обяснява Матиас Хейдестен (Mattias Hejdesten). „В противен случай, ако не бяхме направили това, щяхме да видим минимални ползи от тези допълнителни аеродинамични подобрения.“
 

Всъщност всяко от тези аеродинамични подобрения е оптимизирано така, че да се допълват взаимно. Въпреки че всяко отделно обновяване ще даде своя собствен принос за подобряване на енергийната ефективност на автомобила и намаляване на разхода на гориво, икономиите, получени от събирането им в един пакет, ще бъдат по-големи от сумата на всички части.
 

Искате ли да знаете повече за това как да намалите разхода на гориво? Прочетете повече тук.