TRUCKS

Dieter De Waele
2023-09-11
Светът на водача
Author
Dieter De Waele
Driver Development Manager

Как да привлечем нови водачи и да се справим с техния недостиг

Водачите на камиони са много търсени поради недостига на водачи в транспортната индустрия. Скорошно проучване показва, че новите водачи, току-що завършили обучение, срещат пречки при намирането на работа често поради ограничен професионален опит. Това е факт, въпреки че недостигът на водачи предизвиква сериозно безпокойство. Каква е причината и какво могат да направят операторите на камиони по въпроса?

Привличането на нови водачи е от решаващо значение за транспортната индустрия в световен мащаб. Годишно проучване за водачи на IRU от 2022 г. подчертава недостига на водачи в световен мащаб. Но в същото време, според вътрешно проучване от 2021 г. на английски, немски, френски и шведски език, 22 процента от водачите се отнасят скептично към възможността да се устроят на работа.  Един нов водач представя ситуацията по следния начин:

„Преминах курс, за да сменя професията си, с мисълта, че би трябвало да е сравнително лесно да си намеря работа, тъй като отвсякъде се чува, че има недостиг на водачи. Реалността беше шокираща – регистриране в агенции, изпращане на автобиографии и кандидатстване навсякъде, но обичайно не получавах никакъв отговор или се изискваха минимум две години опит“.

Когато транспортната индустрия оказва натиск върху цените и предпочита да намали времето за доставка, това засяга конкретно новите и бъдещите водачи. Дитер де Веле (Dieter De Waele) е мениджър по развитие на водачите и посочва, че всеки, разбира се, иска добре образовани водачи с 10-годишен опит, но това не отговаря на реалността.

„Лесно е човек да се изплаши от обявите. Фокусирайте се повече върху това, което вие като оператор можете да предложите на водача, вместо да се фокусирате главно върху това, което искате от него. Когато набирате персонал, се уверете, че водачите се чувстват сигурни и информирани, след което им предложете приветлива работна среда. Също така бъдете готови да инвестирате в подходящо обучение, защото това ще ви се изплати в дългосрочен план“, казва Дитер.

Използване на обучението като начин за създаване на безопасни и лоялни водачи

Проучването показва*, че стажантските програми и финансираното от фирмите обучение са били както популярни, така и подходящи за новите водачи, тъй като те са определяли кой ще бъде първият им работодател. Платеното обучение е направило икономически възможно човек да се образова и по-лесно да влезе в отрасъла, но изразяват страх и несигурност по отношение на обучението.

„Обучението може да ви осигури разрешително, но ви дава ограничено време зад волана и не винаги ще ви подготви за реалния свят и умствените и физически предизвикателства, с които може да се сблъскате там. Ученето от и разговорите с опитен водач в реални условия на движение и работа могат да бъдат част от решението“, казва Дитер Де Веле.

Всъщност най-често търсената тема за нови водачи (30 процента) е консултацията, включително общи въпроси за отрасъла и това какво е да бъдеш водач на камион. Въпреки че заплатата е важен фактор (11 процента са я посочили като приоритет), обучението и възможността за устройване на работа предизвикват още по-голям интерес.

Някои водачи смятат, че не са добре подготвени да се справят с изискванията на работата, след като току-що са завършили обучението. Силният натиск от страна на работодателя да доставят бързо, съчетан с несигурност по отношение на маневрирането на камиона в натоварен трафик и страх от злополуки, ги кара да обмислят преждевременно напускане поради психически стрес.

„Разбирам, че новите водачи се притесняват от всички изисквания и се чувстват несигурни. Важно е обучението на водачите и практиката да съответстват на реалността и ръководството да вижда всичките различни ползи от обучението. Това може да е полезно за вашия бизнес както финансово, така и по отношение на задържането на шофьори“, казва Дитер.

Комбинацията от камиони и марката, използвани в обучението, може не винаги да са тези, които се използват в реална работна ситуация, и това може да причини стрес според Дитер. Обезопасяването на товара, маневрирането и паркирането в трудни ситуации, евентуалното обучение по администрация, необходимо за работата, заедно с опита от съществуващ водач, са аспекти, които биха могли да улеснят въвеждането на водача в първата му работа и да го накарат да остане.

 

Изводи относно основните мотиватори за новите водачи

Не е изненадващо, че един аспект, който се разглежда като ключов мотиватор за новите водачи, е конкурентната заплата. Неудовлетворителната заплата заедно с други демотивиращи фактори, като стрес и липса на обучение, лесно създават стимули за търсене на нов работодател. Но няколко по-млади водачи също така са питали как да увеличат заплащането си през годините и да получават добри пари, показвайки желание да изградят кариера в отрасъла и да останат в дългосрочен план. Обучението е вторият най-важен мотиватор и проучването показва, че достъпното обучение помага да могат хора с най-различен произход да навлязат в отрасъла и да постигнат добри доходи.

„Заплатата е основен фактор, но също така е важно какви марки имате, условията на вашия камион и дали можете да накарате водачите да се чувстват добре дошли, сигурни и добре информирани. И тъй като новите водачи често са стресирани в началото, както проучването, така и опитът показват, че обучението не само помага да се създадат безопасни, спокойни и сигурни водачи, но също така ги прави по-склонни да се чувстват лоялни и да останат на работа“, казва Дитер.

Прочетете тук, ако искате да научите повече за поддръжката и развитието на водачи, или се свържете с местното лице за контакт на Volvo Trucks.

* Вътрешно проучване на Volvo Trucks от 2021 г. на английски, немски, френски и шведски език.

Свързани статии

Latest Press Release

Latest Press Release