TRUCKS

Защо ЕС позволява по-дълги кабини на камиони и защо това е важно за вашия бизнес

Tomas Thuresson
2024-01-23
Технологии и иновации Икономия на гориво Безопасност Светът на водача
Author
Tomas Thuresson
Commercialization Manager New Offer

Подобряване на горивната ефективност, аеродинамиката и комфорта за водача. Това са основните причини зад решението да се позволят по-дълги кабини на камиони по европейските пътища. Разпоредбите са в съответствие с целите на ЕС за климата и биха могли да имат значителни последици за бизнеса с товарни превози.

 

Дизайнът на камионите в Европа остава до голяма степен непроменен в продължение на много десетилетия, включвайки кабина с къса предница, за да се увеличи максимално дължината на товара. Тези кабини с къса предница, често наричани модел „кабина над двигател“ (COE), доминират главно защото европейското законодателство ограничава цялата дължина на автомобила, включително ремаркето и влекача. В САЩ, от друга страна, ограниченията на дължината важат само за ремаркето, което обяснява защо кабините с дълги предници преобладават по американските пътища.

 

Промените в европейското законодателство, въведени през 2020 г., обаче вече позволяват и малко по-дълги камиони в Европа. Това дава възможност за промени в дизайна, които могат да направят камионите по-аеродинамични, по-безопасни и по-удобни.

 

„Ние приветстваме това законодателство, тъй като то ни дава възможност да подобрим още повече енергийната ефективност на кабините чрез дизайна, което ще бъде от полза както за нашите клиенти, така и за околната среда“, казва Томас Туресон (Tomas Thuresson), мениджър комерсиализация на нови оферти във Volvo Trucks.

Какви са ползите за околната среда и транспортната индустрия

Съгласно новото законодателство на производителите на камиони е позволено да удължават кабините на камионите, без да правят компромис с мястото за товара*. Чрез подобряване на аеродинамиката усъвършенстваният дизайн се предвижда да намали потреблението на гориво, което е от полза както за околната среда, така и за съкращаване на оперативните разходи в отрасъла за товарни превози. По-ниският разход на гориво се равнява на по-ниски емисии на CO2, което означава, че регламентът подкрепя и целите на ЕС в областта на климата.

 

Д-р Фил Мартин (Phil Martin), ръководител транспортна безопасност в базираната в Обединеното кралство консултантска организация с нестопанска цел TRL, участва в задълбочените изследвания, довели до промените в европейското законодателство:

 

„Подобряването на аеродинамиката на камионите и програмата за декарбонизация на ЕС първоначално доведоха до необходимостта от актуализираните разпоредби. Но също така беше важно да се гарантира, че въвеждането на тези дерогации за дължината на кабината няма да доведе до повече вреди за уязвимите участници в движението, като например пешеходци и велосипедисти. А в действителност това се превърна във възможност за подобряване на безопасността на камионите за тези уязвими участници в движението“, казва той.

Новото законодателство дава възможност за промени в дизайна, които могат да направят камионите по-аеродинамични, по-безопасни и по-удобни.

Защо по-дългите кабини подобриха видимостта

Така, въпреки че в началото бе необходимостта от по-добра аеродинамика, подобрената директна видимост също се превърна в предимство на новия дизайн на кабината. По-дългата предница на кабината улеснява водача да вижда пешеходците, когато минават отпред, тъй като така те се намират малко по-далече.

 

Как новият дизайн на кабините ще се отрази на водачите?

Освен това законодателството може в някои случаи да подобри комфорта за водача и вследствие на това бизнесите за товарни превози могат да имат възможността да изберат по-просторно оформление. Това може да подобри условията на труд и да допринесе за повишено удовлетворение от работата сред водачите на камиони.

 

„Като цяло бих казал, че има голям потенциал за превозвачите да се превърнат в предпочитан оператор, както за клиентите, така и за служителите си. Чрез внедряването на камиони с този подобрен дизайн на кабината, те ще имат възможността да предложат по-безопасни и екологични превозни средства, както и по-добри условия на труд. Оперативните разходи също вероятно ще бъдат намалени благодарение на по-ниския разход на гориво, особено за превози на дълги разстояния, и вероятно също така по-добри застрахователни премии поради намаляване на инцидентите“, казва д-р Фил Мартин. 

ДИРЕКТИВАТА ЗА МАСИТЕ И РАЗМЕРИТЕ

Общите правила за тежкотоварни превозни средства в ЕС са изложени в Директива 96/53/ЕО на Съвета, известна като Директивата за масите и размерите. Директивата беше изменена впоследствие с Директива (ЕС) 2015/719ENРешение (ЕС) 2019/984 EN и Регламент (ЕС) 2019/1242EN. Измененията означават, че превозните средства или комбинациите от превозни средства може да надхвърлят посочените максимални дължини, „при условие че техните кабини осигуряват подобрени аеродинамични характеристики, енергийна ефективност и безопасност“. 

ИСТОРИЧЕСКА ХРОНИКА

1985: ЕС въвежда първата директива за масите и размерите на търговските превозни средства, целяща да хармонизира правилата в държавите членки.
1996: ЕС приема директива, определяща максималните размери за някои категории търговски превозни средства.
2015: ЕС въвежда директива за масите и размерите на камионите, участващи в международния транспорт, с цел по-нататъшно хармонизиране на правилата и осигуряване на еднакви условия в държавите членки.
2020: ЕС въвежда ново законодателство, позволяващо удължени кабини на камиони, като набляга на горивната ефективност, комфорта и безопасността на водача.

Научете повече за предстоящото законодателство, което ще засегне бизнеса с товарни превози, тук:

Актуализиран регламент на ЕС за обща безопасност (GSR). Можете също да прочетете повече за значението на аеродинамиката и ефектите й върху разхода на гориво. Ако се интересувате повече от опциите за просторна кабина, гледайте това видео.

 

 

* Законодателството не предоставя точно ограничение на дължината, а вместо това се позовава на пространствен чертеж, описан в правния текст – пространствени габарити на кабината. 

Related Insights