TRUCKS

6 начина да увеличите максималния пробег на вашия камион

Tomasz Jaworski
2022-03-28
3 min
Максимален пробег Икономия на гориво
Author
Tomasz Jaworski
Services Offer Portfolio Manager


Всяка минута престой означава пропуснати приходи. Вижте шест начина, по които можете да помогнете автомобилът ви да остане възможно най-дълго на пътя – от прости и ясни до използване на пълните предимства на свързаността.

Най-ефективният начин да избегнете повреда е да бъдете проактивни и да предприемете превантивни мерки, за да попречите на възникването й на първо място. Напредъкът в технологиите и свързаността означава, че днес вече има набор от свързани услуги, които могат да помогнат за прогнозиране и предотвратяване на повреда.


В същото време случайните престои все още са неизбежна част от отрасъла, така че е важно винаги да сте подготвени за най-лошото и да реагирате, когато възникне повреда.


С правилната поддръжка около 80% от очакваните повреди могат да бъдат избегнати или поне смекчени чрез проактивни мерки, докато реактивните мерки помагат за смекчаване на последствията от възникнали повреди.


1. Ежедневни проверки. 

Първата и най-обикновена мярка, която можете да предприемете, за да избегнете проактивно повреда, е да правите бърза визуална проверка на вашия автомобил в началото на всеки ден. Ако отделяте по няколко минути на ден за това, можете да си спестите много време и пари в дългосрочен план, в случай на ранно откриване на евентуален дефект или повреда.


2. Приспособете своя график за обслужване така, че да отговаря на вашия автомобил. 

Колко често трябва да се обслужва камионът зависи от начина на неговото използване и може да варира в зависимост от различни фактори. В идеалния случай ви е необходим график за обслужване, който гарантира, че вашият камион е винаги в добро състояние, но също така минимизира времето, прекарано в сервиза. Докато традиционно камионите се обслужват според предварително зададени интервали, свързаността прави възможно оптимизирането на персонализиран график за обслужване въз основа на действителната употреба и състояние на автомобила. По този начин планираното посещение в сервиза може да бъде изместено по-рано, ако е необходимо, или отложено, ако не е така.


3. Инвестирайте в наблюдение в реално време. 

Свързаността също прави възможно непрекъснато наблюдение на превозните средства и отделни компоненти и откриване на неизправности, преди да причинят повреда. Струва си да проучите наличните опции, тъй като инвестицията в такава услуга може бързо да се изплати. Планираното посещение в сервиза винаги ще бъде по-евтино и по-лесно за управление от неочаквана повреда по средата на задание.


4. Актуализирайте софтуера на вашия автомобил от разстояние. 

В съвременните автомобили актуализациите на софтуера са все по-важна част от всяко посещение за обслужване – и това не е задължително да се прави в сервиз. Като намерите доставчик, който може да предложи такава услуга, можете да намалите посещенията на вашия автомобил в сервиза.


5. Намерете договор за услуги, който отговаря на вас и вашите нужди. 

Повечето производители предлагат редица договори за услуги с различни степени на поддръжка. Най-добрият вариант за вас ще зависи от вашите уникални нужди, но в крайна сметка трябва да намерите ниво, което ви осигурява пълно спокойствие, без да инвестирате в ненужни услуги.

 Където е приложимо, добре е да имате един договор за сервизно обслужване, който да обхваща цялото ви превозно средство – камион, както и надстройка или ремарке – за да избегнете отделни посещения в различни сервизи.


6. Осигурете си правилната поддръжка, когато възникнат повреди. 

Когато и където и да се случи повреда на вашия камион, трябва да имате достъп до пътна помощ и изтегляне. Вашият доставчик предлага ли поддръжка през работното време на автомобила ви? Покритието обхваща ли областите, в които работите? А можете ли да говорите с някого на вашия език, ако сте в чужбина? Струва си също да попитате какви гаранции може да предложи по отношение на това колко време ще отнеме ремонтът на автомобила или каква компенсация бихте получили, ако тези гаранции не бъдат спазени.

Свързани статии

Latest Press Release

Latest Press Release