TRUCKS

Ylva Dalerstedt
2023-02-22
Устойчивост Икономия на гориво
Author
Ylva Dalerstedt
Segment Manager Long Haul

Какво е VECTO и как се отразява на вашия транспортен бизнес

През следващите години инструментът за изчисляване на енергийната консумация на превозни средства (VECTO) ще играе важна роля за намаляване на емисиите на CO2 от камиони в ЕС. Неговото въздействие вече може да се види чрез разработването на по-икономични камиони, което е от полза за собствениците на камиони по целия свят.

VECTO беше въведен и приведен в действие през 2019 г. като част от законодателството на ЕС за СО2 (Регламент на ЕС 2019/1242). По същество това е вид софтуер, който симулира емисии на CO2 и разход на гориво за всяка дадена комбинация от камиони въз основа на данни, дадени от производителя. Това може да включва спецификации на превозното средство, товари, горива и маршрути. Считано от 1 януари 2019 г., всички нови камиони, продавани в ЕС, с брутно тегло на автомобила над 3500 kg трябва да се доставят със сертифицирана декларация за CO2 и разход на гориво, създадена от VECTO.


Крайната амбиция на Регламента на ЕС е да намали емисиите на CO2 от тежкотоварни превозни средства с 15% до 2025 г. (в сравнение с нивата от 2019 г.) и 30% до 2030 г. (въпреки че целта за 2030 г. все още се обсъжда и може да бъде още по-висока). Ролята на VECTO е да предложи стандартизиран инструмент за проследяване на напредъка на всеки производител на камиони в намаляването на емисиите на CO2 и за осигуряване на съответствие.


Как VECTO оказва влияние на собствениците на камиони?

Тъй като VECTO е насочен основно към производителите на камиони, в по-голямата си част не засяга пряко собствениците на камиони и транспортните компании. Той обаче има значително непряко въздействие, като подтиква разработването на по-икономични превозни средства и услуги. Скорошно независимо тестване например показа, че някои модели камиони сега изразходват 18% по-малко гориво, отколкото при същото тестване само преди четири години.

„Само през последните няколко години постигнахме огромен напредък в това да направим нашите камиони по-икономични по отношение на горивото и това отчасти се дължи на факта, че разполагаме с инструмент като VECTO“, казва Илва Далерщет, мениджър сегмент „Превози на дълги разстояния“, Volvo Trucks. „Резултатът не само доближава ЕС до изпълнението на ангажиментите му по Парижкото споразумение, но също така помага на транспортните компании да изпълнят своите собствени цели за намаляване на CO2, както и за спестяване на разходи за гориво.“

VECTO не само доближава ЕС до изпълнението на ангажиментите му по отношение на климата, но също така помага на транспортните компании да постигнат своите цели за CO2, както и да спестят разходи за гориво

Трябва да се отбележи, че VECTO предоставя симулирана стойност на разхода на гориво въз основа на определени полезни товари и конкретни маршрути, но действителният разход на гориво все още може да бъде допълнително подобрен чрез неща, като обучение на водачи и интелигентни софтуерни решения – фактори, които все още не са напълно интегрирани в инструмента VECTO .

Освен това собствениците на камиони и транспортните компании могат да използват декларациите, за да сравняват различни спецификации на камиони по отношение на разхода на гориво и емисиите на CO2. „Има някои компании, които виждат значението на декларациите, защото предлагат прозрачност и им позволяват да правят базирани на факти сравнения“, казва Илва. „Така че, ако наистина искате да намалите своите емисии на CO2 или разход на гориво, VECTO и неговите декларации могат да бъдат добър инструмент за вземане на по-информирани решения.“

Какво следва нататък?

През 2021 г. ЕС публикува първия си доклад, базиран на резултатите от VECTO от първата му година, които обхващат камиони, произведени през 2019 г. Това установи състоянието на европейския парк от тежкотоварни камиони за тази година и постави основата за бъдещите цели за намаляване. Сега отговорността е на производителите да намалят своите емисии, за да постигнат целта на ЕС за 15% намаление до 2025 г.

„С VECTO всички производители на камиони имат един общ инструмент и методология за установяване на техния CO2 отпечатък и проследяване на напредъка към постигане на климатичните цели“, казва Илва. „За нашите инженери и екипи за разработване на продукти намаляването на стойностите във VECTO на превозните ни средства е огромен мотиватор и осезаема цел, към която да се стремим.“

С VECTO всички производители на камиони имат един общ инструмент и методология за установяване на техния CO2 отпечатък и проследяване на напредъка към постигане на климатичните цели

С бързото наближаване на целта на ЕС за 15% намаление на CO2 до 2025 г. значението на VECTO за производителите на тежкотоварни камиони само ще се увеличава и през следващите години собствениците на камиони могат да очакват с нетърпение още по-икономични камиони на пазара.

За повече информация относно VECTO посетете уебсайта на Европейската комисия, където ще намерите:

  • Документация за пълната регулация
  • Често задавани въпроси
  • Задълбочени подробности за това как работи симулацията

Свързани статии

Latest Press Release

Latest Press Release