TRUCKS

Bert Johansson
2023-05-29
Максимален пробег Светът на водача
Author
Bert Johansson
Operational Development Manager

Топ 8 съвета за превантивна поддръжка, за да избегнете повреди на камиона

Проверката на изправността на камиона е от ключово значение за избягване на принудителни престои във вашия бизнес. Вижте по-долу 8 често срещани причини за повреди и какво можете да направите, за да ги предотвратите.

В интерес на истината почти е невъзможно да се избегнат всички видове принудителни престои на камиона поради естественото износване. Но има и много дейности по превантивна поддръжка, които можете да направите, за да намалите риска от повреди.

„Обща основна препоръка за увеличаване на времето на работа е да се извършват редовни проверки. Ежедневните проверки означават, че водачите могат да действат, преди недостатъкът да се превърне в по-голям или дори в сериозен проблем. Много проблеми могат да бъдат избегнати и чрез планирани посещения на вашия сервиз“, казва Берт Йохансон (Bert Johansson), мениджър „Оперативно развитие“ във Volvo Trucks.

Разбира се, някои повреди са по-чести от други.
 

Вижте по-долу списък с 8-те най-често срещани и какво можете да направите, за да ги предотвратите.

1. ПОДДЪРЖАЙТЕ АКУМУЛАТОРА
Най-честата причина за повреда на камиона е неизправност на акумулатора. Модерният камион е силно зависим от функции и системи, които се нуждаят от енергия от акумулатора. Ако акумулаторът се използва прекомерно, това може да доведе до неговото изтощаване. Добре заредените и чисти акумулатори заедно с добре поддържана акумулаторна кутия и електрически връзки са от решаващо значение, когато става въпрос за избягване на повреди. За да избегнете неизправност, поддържайте акумулаторите чисти и заредени и се уверете, че електрическите връзки в акумулаторната кутия са чисти и без корозия, като използвате антикорозионен спрей.

2. ИЗБЯГВАЙТЕ БЛОКИРАЛИ ИЛИ ИЗНОСЕНИ СПИРАЧКИ
Спирачките са изложени на голямо износване и блокирали или заяли спирачки са много често срещан проблем, който изисква пътна помощ. Причините за този вид повреда могат да включват спукани спирачни дискове, износени дискови накладки и/или заяли спирачни апарати. Всичко това може да се избегне чрез редовни профилактични проверки. Уверете се, че спазвате планираните интервали за обслужване.

3УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ СТАРТЕРЪТ ИМА ЧИСТИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВРЪЗКИ
В позиция номер три откриваме проблеми със стартера, което може да причини неизправност на двигателя. Това много често се дължи на разхлабени или лоши електрически връзки, причинени в този случай от корозия. За да избегнете това, проверете връзките на стартера и ако е необходимо, ги почистете и смажете с антикорозионен спрей.  

4. ПРОВЕРЯВАЙТЕ ГУМИТЕ СИ ЕЖЕДНЕВНО
На четвърто място откриваме различни видове повреди по гумите: например спукване на гума. Като проверявате гумите си ежедневно, можете да избегнете много проблеми. Проверявайте за необичайно износване и повреда на протекторите и страничните стени на гумите.

5. ПРОВЕРЯВАЙТЕ ЗА ТЕЧОВЕ НА МАСЛО
Течовете на масло, обикновено от маркучи и тръби, също често могат да причинят ненужни престои. Течове могат да бъдат открити както в системата за сервоуправление, така и в системата за двигателно масло и обикновено възникват при нормална употреба и влошаване на качествата. Като проверявате за течове на масло под автомобила, можете да избегнете повреда, преди да се случи.

6. ИЗБЯГВАЙТЕ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЪЕДИНИТЕЛЯ
На 6-то място като причина за повреди са проблемите, свързани със съединителя. Те могат да се дължат на различни причини, като например износени дискове на съединителя или теч от пневматичните маркучи. Те могат да бъдат открити по време на обслужване, така че за да ги избегнете, не забравяйте да посещавате сервиза по график. Ако скоростната кутия се използва неправилно в ръчен режим, се препоръчва обучение на водача, за да е сигурно, че както скоростната кутия, така и съединителят се използват правилно.

7. СМЕНЯЙТЕ ФИЛТРИТЕ НАВРЕМЕ
Ако филтрите (например горивни филтри и водни сепаратори) не се сменят според вашия график за обслужване, има риск да се запушат – което може да доведе до много скъпи престои. За да се поддържа двигателят и да се запази очакваният му живот, от решаващо значение е маслените филтри на двигателя да се сменят на интервалите за обслужване. Уверете се, че водите редовна комуникация със сервиза и ако е необходимо, променете интервала си за обслужване и планирайте времето за посещение в сервиза съобразно вашата дейност.

8. ПРОВЕРЯВАЙТЕ ВЪЗДУШНИТЕ ВЪЗГЛАВНИЦИ ЗА ПУКНАТИНИ И ПОВРЕДИ
Почти всички камиони днес са оборудвани с въздушно окачване, използващо гумени възглавници. С напредване на възрастта така наречените „озонови пукнатини“ могат да причинят повреда на възглавницата, което след това може да доведе до внезапно изтичане на въздух, водещо до повреда. За да избегнете това, трябва да се уверите, че вашите въздушни възглавници са в добра форма – което означава, че трябва да ги поддържате възможно най-чисти. Това може да се направи по време на редовни профилактични проверки.  

Ключът към намаляване на разходите за престой е да сте наясно и да оптимизирате планираната поддръжка, така че да се стига до по-малко непланирани спирания и повреди.

Намалете ненужните разходи с лесни мерки

Някои от споменатите тук съвети за превантивна поддръжка може да изглеждат разбираеми от само себе си или логични. Но повредите могат да имат сериозни последици за товарния бизнес и да доведат до значителни разходи. Средните разходи за ремонт при тези видове проблеми може да варира от 2000 до 5000 EUR* в зависимост от местоположението и обстоятелствата. Без значение колко добре са конструирани камионите, те винаги ще се нуждаят от поддръжка и ремонт и всички често срещани причини за повреди, споменати тук, се основават на примери от реалния живот*.

Както Берт Йохансон казва: „Има разлика между планиран и непланиран престой дори от гледна точка на разходите. Ключът към намаляване на разходите за престой е да сте наясно и да оптимизирате планираната поддръжка, така че да се стига до по-малко непланирани спирания и повреди.“
 

Как да получите повече информация за превантивната поддръжка

Свържете се с най-близкия сервиз на Volvo Trucks за допълнителни съвети и за актуализиран график за обслужване.

* Факти и статистика от услугата за пътна помощ Volvo (2023 г.). 

Свързани статии