TRUCKS

Спестете до 5% гориво и запазете този резултат

Пакет Fuel Advice

При нашата услуга с пакет Fuel Advice имате личен инструктор, който ви помага да намалите разхода с до 5 процента. Непрекъснатите съвети и професионалните напътствия ви гарантират, че вашите икономии са устойчиви, година след година.

Оставете ни да свършим тежката работа

Личният ви инструктор за икономия на гориво върши тежката работа вместо вас. Той анализира техниките на шофиране и посочва областите, при които поведението при шофиране може да бъде подобрено – и да се направят устойчиви икономии. Ще получавате редовно съвети по имейл и ще можете да ги използвате, за да взимате по-добри оперативни решения в реално време.

Колко можете да спестите?

С помощта на пакета Fuel Advice разходите за гориво за товарен автомобил, който изминава 140 000 км годишно, може да намалеят с 2 500 евро. Сумата от 20 евро за месечна такса за услугата представлява изходно похарчени пари.

Допълнителна поддръжка

Пакетът Fuel Advice включва и достъп до Toolbox – вдъхновяващ уеб базиран ресурс, който ви помага да правите устойчиви спестявания. Toolbox включва ръководства за мотивиране на водачите, съвети за постигане на целите ви и инструменти, които ще ви помогнат да споделите резултатите си. Има и изследване върху най-новите техники за икономия на гориво.

Готови ли сте да пестите?

Ако имате Dynafleet в товарния си автомобил, всичко ви е настроено. Ако нямате, ще ви го монтираме. Свържете се с дилър на Volvo Trucks, за да започнете.