VOLVO TRUCKS

Bulgaria

×
Колко безопасно шофират вашите водачи?

Безопасно шофиране за по-безопасен транспорт

Dynafleet safety

Рязкото спиране и намесата на системата за активна безопасност на камиона може да показват трудна пътна ситуация. Dynafleet Safety ви помага да идентифицирате тези ситуации. И тъй като безопасното шофиране обикновено означава подобрена горивна ефективност, както и по-малко износване, тази услуга предлага много предимства.

Driver behaviour like acceleration and braking are logged and can be analysed.

Ускорение, спирачки и поведение

Dynafleet Safety предоставя стабилна основа за подобряване на транспортните ви операции. Чрез регистриране на поведението на водача, като например рязко спиране и ускорение, потенциалите за подобрение стават видими. Това е добро начало за обучителните дейности за водачите.

Dynafleet Safety logs events where the truck's acive safety systems intervene.

Намеса на системата за активна безопасност

Услугата Safety също така регистрира събития, при които се намесват системите за активна безопасност на камиона, като например предупреждение за челен сблъсък с аварийна спирачка и електронен контрол на стабилността, за да се избегнат инциденти или произшествия. Често срещаните събития могат да бъдат предизвикани от трудна пътна ситуация и поради това изискват бдително и внимателно шофиране.

Ключови предимства

  • Базирана на факти основа за анализ на безопасността.
  • Предлага както известия за внимание, така и отчети за проследяване.
  • Подобряване на нагласата за безопасност и свеждане до минимум на произшествията.
  • Безопасността е конкурентно предимство.

Открийте потенциала

Вашият дилър на Volvo Trucks може да ви покаже как Dynafleet Safety ви помага да използвате пълния потенциал на вашите автомобили и водачи.