TRUCKS

Лесно за спазване на съответствие

Времена за шофиране

Получете повече от наличните работни часове. С Dynafleet Времена на водача можете да видите кой водач е най-подходящ за нова задача, кой трябва да си вземе почивка и кой трябва да приключи работата за деня. Когато тази информация е на върха на пръстите ви, можете да увеличите печалбите си, като използвате товарни автомобили със същия капацитет.

Данни за водача за лесно планиране

Може да се изразходва по-малко време за планиране и административна работа. За да подпомогне ефективното планиране на превозите, Dynafleet ви уведомява незабавно колко време може да работи всеки от водачите по нови транспортни задачи въз основа на европейските нормативни разпоредби за време на шофиране и почивка. Подробностите за времената на шофиране и почивка са полезни при фактуриране и изчисляване на надниците на водачите.

Дистанционно изтегляне на данни от тахографа

Dynafleet Времена на водача е бърза и ефективна услуга, която ви дава възможност да изтегляте данни от тахографа, докато сте в офиса – без значение къде се намират камионът и водачът. Това ви позволява да поддържате архива си актуализиран. И превръща 20-минутното ръчно изтегляне в анахронизъм.

Спестяването на 20 минути при изтеглянето на данните от всеки тахограф за автопарк от 40 товарни автомобила ви спестява 13 часа месечно. Това е един допълнителен месец годишно, който може да бъде използван по рентабилно.

Лесно за използване. Ясно. И отговарящо на законовите разпоредби

Нормативни изисквания за времената на водача, управление на периодите за почивка и други. Dynafleet държи под око всички дейности на водача, като показва важната информация на екрана и в отчетите за дейността на водачите. Поддръжката на „Времена на водача“ в кабината помага на водача да спазва нормативните разпоредби за времената за шофиране и почивка.

Ключови предимства

  • Автоматично изтегляне на данни от паметта на тахографа и от цифровата карта на водача. Всички данни се пазят в Dynafleet и са достъпни по всяко време
  • Прогнозирането в „Времена на водача“ наблюдава непрекъснато времената на водача и предупреждава мениджъра на автопарка, преди да бъде допуснато нарушение
  • Осигурява база за фактуриране и за изчисляване на надниците на водачите
  • Управлението и спазването на нормативните актове за времената за шофиране е по-лесно
  • Планирането и административната работа се опростяват

Сега е моментът

Местният дилър на Volvo Trucks може да ви помогне да откриете кои услуги от Dynafleet са подходящи за вас и как да получите най-голяма полза от тях.