TRUCKS

Lars Mårtensson
2022-04-27
3 min
Електромобилност
Author
Lars Mårtensson
Environment and Innovation Director at Volvo Trucks

Изчисляване на истинското въздействие на камиона върху климата

Избирането на най-устойчивия автомобил за вашето приложение не винаги е лесно, но може да бъде много по-опростено с оценка на жизнения цикъл. Това е така, защото тя създава цялостна картина, която отчита въздействието върху околната среда през целия живот на автомобила.Отпечатъкът върху околната среда на автомобила не се ограничава до горивото, което изразходва – той обхваща редица други фактори – от добива на суровините, използвани за производството му, до окончателното извеждане от експлоатация. Само след като направите оценка на жизнения цикъл (LCA), можете да видите пълното въздействие на автомобила върху климата.
 

Разглеждане на емисиите в цялостен контекст


Добър пример, който илюстрира стойността на оценката на жизнения цикъл, са неотдавнашните опасения относно въздействието върху околната среда на литиево-йонните батерии. Производственият процес на батерийните клетки е много енергоемък и в резултат на това въздействието върху климата на производството на електрически автомобил е значително по-високо от това на неговия дизелов еквивалент.

В контекста на оценката на пълния жизнен цикъл обаче разликата между двете е незначителна. Особено за дизеловия автомобил, който ще отделя много повече емисии на CO2, когато влезе в експлоатация. Ако електрическият камион работи с електричество, получено от възобновяем източник, тогава въздействието му върху климата ще бъде по-малко от това на дизеловия камион само след една година.

 

Адаптиране към един променящ се свят


Много от променливите, които влизат в оценката на жизнения цикъл, непрекъснато се променят. Има стимули, които помагат производството на батерийни клетки да отделя по-малко въглерод, както и различни инициативи за осигуряване на нов живот на стари батерии. Всички те имат потенциала да влияят на цялостното въздействие на електрическия камион върху околната среда.

Източникът на енергия е важен фактор при оценката на жизнения цикъл на автомобила. Например въздействието на електрическия камион върху климата се различава значително, ако той работи с електричество, получено от въглища, за разлика от възобновяемо гориво, като например водна, слънчева или вятърна енергия.

Оценката на жизнения цикъл на електрически камион, захранван от електричество от възобновяем източник, ще покаже много ниско въздействие върху климата.

По тази причина трансформацията на транспортния сектор е до голяма степен част от енергийната трансформация. Тъй като възобновяемите горива стават достъпни в много по-голяма степен, все повече хора ще могат да се възползват максимално от предимствата на електрическите камиони по отношение на климата. А в бъдеще и от тези на камионите, работещи на водород.

За да помогнем за създаването на яснота и насоки по въпроса, на нашата страница в интернет можете да намерите онлайн калкулатор за екологичния отпечатък на Volvo Trucks. Първоначално използвахме този инструмент и знания, за да ни помогнат да зададем цели и стратегии за разработване на нови камиони. Това все още е така, но сега искаме и да го споделим, за да помогнем на клиентите, като ги напътстваме през различните алтернативи и технологии, с които разполагат, така че да могат да намерят най-доброто решение, което е подходящо за тях.

В крайна сметка оценката на жизнения цикъл е непрекъснат процес и един от най-важните фактори са специфичните обстоятелства и нужди на клиента. Ако биогазът е леснодостъпен за вас, тогава камион, задвижван с газ, може да бъде отлично решение, но ако имате достъп до станции за зареждане в страна с възобновяема електроенергия, електрически камион на батерии може да бъде най-добрата опция. С нашия калкулатор можете реално да сравните и да видите подобренията и стъпките, които можете да предприемете с течение на времето.


Изпробвайте калкулатора за отпечатъка върху околната среда на Volvo Trucks

Свързани новини

Latest Press Release

Latest Press Release