TRUCKS

Volvo-FM-Electric-distance-city-trees.jpg

Кое е най-доброто алтернативно гориво за тежкотоварни камиони?

Ларс Мартенсон
2024-04-16
Технологии и иновации Електромобилност Алтернативни горива
Author
Ларс Мартенсон
Директор „Екологични въпроси и иновации“ във Volvo Trucks

Цялата транспортна индустрия трябва да се откаже от дизеловите и изкопаемите горива. И все пак за много бизнеси остава въпросът: кое от нарастващия брой алтернативни горива е най-подходящо за тях – днес и в бъдеще.

По целия свят правителства и компании си поставят амбициозни климатични цели. Както Европейската зелена сделка, така и Националната работна група за климата в САЩ се стремят към климатична неутралност до 2050 г., докато Китай има за цел да стане климатично неутрален до 2060 г. Междувременно над 7000 компании са си поставили свои собствени климатични цели. За транспортната и логистичната индустрия това означава, че преходът от дизел е неизбежен, а за собствениците на камиони има множество пътища напред към бъдеще без изкопаеми горива.
 

„Няма надеждно решение, което само по себе си да даде възможност на цялата транспортна индустрия да се декарбонизира“, казва Ларс Мартенсон (Lars Mårtensson), директор „Околна среда и иновации“, Volvo Trucks. „Вместо това виждаме набор от налични и разработвани алтернативни горива, всяко със своите силни и слаби страни. Ключът е да оцените всеки и да видите кой е най-подходящият.“
 

За много компании отговорът ще се различава в зависимост от няколко фактора, включително география, наличност, инфраструктура и техните собствени оперативни изисквания.

 

Какво е истинското въздействие на горивото върху климата и защо е важно?

Необходимостта от намаляване на въглеродните емисии е основната движеща сила зад растежа на алтернативните горива, така че естествено вземането под внимание на пълното им въздействие върху климата е важно съображение.
 

Не става дума само да се гледат горивните емисии от ауспуха (от резервоара до колелото) – трябва също така да се вземе предвид как се произвежда и разпространява горивото (от кладенеца до колелото). Тези фактори ще се различават на отделните пазари и могат да се променят с времето.
 

Например пълното въздействие върху климата на електрически камион на батерии е ниско, когато използваното електричество произлиза от възобновяем източник, като водна, слънчева или вятърна енергия. То обаче е много по-високо, ако захранването е от електричество, произведено от въглища.
 

Някои производствени процеси, като например за водород или синтетичен дизел, могат да бъдат енергоемки и източникът на тази енергия ще повлияе на цялостното въздействие върху климата. Понастоящем около 99% от световния водород се произвежда с помощта на природен газ (известен като „сив водород“) и всъщност може да има по-голям отпечатък върху климата от много изкопаеми горива дори ако технологията произвежда нулеви емисии от ауспуха.
 

Пълното въздействие на горивото върху околната среда също трябва да се вземе предвид. Хидрогенираното растително масло (HVO) например има много слабо въздействие върху климата: но ако се произвежда с помощта на палмово масло, тогава може да допринесе за обезлесяването. Има също въпроси относно въздействието, което широкомащабното производство на HVO ще има върху селското стопанство и производството на храни.
 

По тази причина, за да получите пълната картина, може да бъде много полезно да извършите оценка на жизнения цикъл (LCA) на горивото и също така да включите въздействието на автомобила върху климата през целия му живот. Това обхваща всичко – от суровините, използвани за производството на автомобила, до извеждането му от експлоатация.
 

Можете да направите изчисление въз основа на предишни LCA онлайн с калкулатора за екологичен отпечатък на Volvo Trucks

Виждаме как се разработва набор от алтернативни горива, всяко със своите силни и слаби страни. Ключът е да оцените всеки и да видите кой е най-подходящият.“

Какви са най-новите разработки и тенденции при алтернативните горива?

Темпът на промяната продължава да се ускорява. Директивата на ЕС за инфраструктурата за алтернативните горива (AFIR), която беше въведена през 2023 г., предвижда, че до 2030 г. общественодостъпни станции за бързо зареждане на камиони трябва да бъдат налични на всеки 60 km по главните магистрали в Европа.
 

Тя също така цели създаването на мрежа за зареждане с водород със станции на всеки 200 km – както за леки автомобили, така и за камиони – от 2030 г. нататък.
 

Що се отнася до LNG, мрежата за зареждане с гориво в Европа продължава да се разраства и миналата година надхвърли 700 станции за зареждане с гориво (от едва 250 през 2020 г.). Смята се, че до 2030 г. ще има над 2000 станции.
 

Междувременно в момента се изграждат нови заводи за производство на Bio-LNG в Швеция и Германия, а глобалното производство на хидрогенизирани растителни масла (HVO) продължава бързо да нараства. Мащабните инвестиции в производството на водород продължават да се ускоряват, като Съветът за водорода изчислява, че поредицата от проекти вече надхвърля 1400 в световен мащаб.
 

„В крайна сметка става дума за това какви горива са налични за вас, каква е цената им, кога и къде можете да зареждате и дали това е съвместимо с вашия бизнес или не“, казва Ларс Мартенсон. „Добрата новина е, че инвестициите в алтернативни горива непрекъснато нарастват, така че е важно да се следят местните инициативи и планове.“
 

За да научите повече за състоянието на различните алтернативни горива във вашия регион, една от възможностите е да се свържете с вашето местно дилърско представителство на Volvo Trucks, което може да ви посъветва относно опциите и възможностите.
 

Можете също така да изтеглите нашето най-пълно ръководство за алтернативни горива за камиони, което включва:

  • Описания на осем различни алтернативни горива, които потенциално могат да се използват в тежкотоварни камиони
  • Предимствата и недостатъците на всяко гориво
  • Контролен списък от съображения, когато решавате кое алтернативно гориво е най-подходящо за вашия бизнес
  • Таблица, очертаваща предложението на Volvo Trucks с просто сравнение между различните алтернативни горива и тяхната наличност.

Изтеглете ръководството оттук:

Изтегляне Format PDF Size 15 MB