TRUCKS

СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ

Спиране и тръгване, непрекъснато влизане и излизане от кабината и много време, прекарано в работа около автомобила. Потърсете камион с удобно входно стъпало, отлична видимост и силова линия, която използва горивото ефективно, като същевременно минимизира емисиите на отработени газове и шум. Като начало разгледайте препоръчаните от нас камиони по-долу, за да намерите решение, което отговаря точно на вашите нужди.

Услуги според потребностите

Запознайте се с нашата гама от услуги и как могат да ви помагат те във вашата дейност.

Готови ли сте за сметосъбиране и сметоизвозване?

Обърнете се към местния дилър на Volvo Trucks, за да намерите най-доброто решение за вашия транспортен бизнес за сметосъбиране и сметоизвозване.