TRUCKS

ТРАНСПОРТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ И КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

За изпълнението на дейност с множество специфични транспортни изисквания са необходими инструменти, които могат да бъдат адаптирани към работата. За камион това може да означава шаси, което може да носи уникална надстройка. Или кабина, която е ергономично и по-безопасно работно място за екипажа в трудни условия. Или силова линия, която функционира ефективно с минимално въздействие върху околната среда. Или всичко това накуп. Разгледайте по-подробно препоръчаните от нас камиони по-долу, за да намерите подходящото за вас решение.

Услуги според потребностите

Запознайте се с нашата гама от услуги и как могат да ви помагат те във вашата дейност.

Готови за обслужване

Обърнете се към местния дилър на Volvo Trucks, за да намерите най-доброто решение за вашия транспортен бизнес за обществени и комунални услуги.