TRUCKS

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ТРАНСПОРТ

Нуждаете се от голяма товароносимост и възможност за ефективно изминаване на дълги разстояния. Може би трябва да предпочетете комфорта за живеене в кабината или лесното маневриране с камиона по трудни настилки в тесни проходи. Вероятно се нуждаете от транспортно решение със специално изградена надстройка. По-долу ви предлагаме някои камиони, които да разгледате като начало.

Услуги според потребностите

Запознайте се с нашата гама от услуги и как могат да ви помагат те във вашата дейност.

Готови за адаптиране

Обърнете се към местния дилър на Volvo Trucks, за да намерите най-доброто решение за вашия транспортен бизнес за селското стопанство.