VOLVO TRUCKS

Bulgaria

×

Транспортни нужди

Независимо от отрасъла или транспортните ви нужди, ние имаме решение, което може да се справи със задачата. Намерете подходящото за вас транспортно решение от нашата гама продукти и услуги. Какви са вашите нужди?

Строителство и строителни дейности

Строителство и строителни дейности

Разгледайте решенията на Volvo Trucks за строителен транспорт и как могат да ви помагат те във вашата дейност.

Строителство и строителни дейности

Транспорт на дълги разстояния

Разгледайте решенията на Volvo Trucks за транспорт на дълги разстояния и как могат да ви помагат те във вашата дейност.

Транспорт на дълги разстояния

Горско стопанство и дървен материал

Разгледайте решенията на Volvo Trucks за горско стопанство и транспорт на дървен материал и как могат да ви помагат те във вашата дейност.

Горско стопанство и дървен материал

Регионален транспорт

Разгледайте решенията на Volvo Trucks за регионален транспорт и как могат да ви помагат те във вашата дейност.

Регионален транспорт

Контейнер

Разгледайте решенията на Volvo Trucks за транспорт на контейнери и как могат да ви помагат те във вашата дейност.

Контейнер

Контрол

Разгледайте решенията на Volvo Trucks за тежкотоварен транспорт и как могат да ви помагат те във вашата дейност.

Контрол

Мини и кариери

Разгледайте решенията на Volvo Trucks за минен и кариерен транспорт и как могат да ви помагат те във вашата дейност.

Мини и кариери

Химикали и нефт

Разгледайте решенията на Volvo Trucks за транспорт на химикали и нефт и как могат да ви помагат те във вашата дейност.

Химикали и нефт

Селско стопанство

Селско стопанство

Научете повече за решенията на Volvo Trucks за селскостопански транспорт, препоръчваните модели камиони и ползите, които те предлагат.

Селско стопанство

Транспортни доставки

Транспортни доставки

Научете повече за решенията на Volvo Trucks за транспортни доставки, подходящите избори на камиони и ползите, които те предлагат.

Транспортни доставки

Сметосъбиране и сметоизвозване

Сметосъбиране и сметоизвозване

Разгледайте по-подробно какво ви предлага Volvo Trucks за сметосъбиране и сметоизвозване, какви камиони да изберете и как могат да ви помагат те във вашата дейност.

Сметосъбиране и сметоизвозване

Транспорт за обществени и комунални услуги

Транспорт за обществени и комунални услуги

Разгледайте какво може да предложи Volvo Trucks за транспорт за обществени и комунални услуги, подходящите камиони и какво предлагат те.

Транспорт за обществени и комунални услуги

Имаме решение

Обърнете се към местния дилър на Volvo Trucks, за да намерите най-доброто решение за вашите транспортни нужди.