TRUCKS

Разширяване на границите

Новите модели VNL и VNR на Volvo Trucks се отличават с най-съвременна технология и комфорт на водача. Освен това те са създадени в завод, който задава стандарта за грижа към околната среда.
В завода в Ню Ривър Вали
С производството на новите модели Volvo VNL и VNR заводът в New Ню Ривър Вали успя да намали емисиите на летливи органични съединения (VOC) с повече от 50 на сто.

През последните петнадесет години заводът на Volvo Trucks в Ню Ривър Вали, се е превърнал в модел за енергийна ефективност и отговорно управление на отпадъците. Клиентите на Volvo Trucks го забелязаха – особено тези, които са превърнали защитата на околната среда в приоритет в собствените си компании.

„Фокусирането върху ефективността и устойчивостта е важно за нашата мисия за осигуряване на благоденствие чрез транспортните решения“, казва Патрик Колиньон, старши вицепрезидент, Група по операции с товарни автомобили за производството в Северна Америка и бивш ръководител на завода в Ню Ривър Вали. „Затова грижата за околната среда е вградена в нашите модели за управление и в процесите за вземане на решение.“

Пътуването на завода в Ню Ривър Вали към опазването на околната среда започна, след като група служители определи и оцени всички потоци от течни и твърди отпадъци при работата на завода. Те насърчиха служителите да рециклират колкото е възможно повече отпадъци, за да се намали количеството, изпращано към сметищата в областта.Предметите с голям обем, като тези от картон или пластмаса, се компактират и балират на място преди рециклирането. В много зони на завода започна компостиране на храната и кафетата преминаха към използване на подходящи за компостиране чинии, чаши и прибори. В производствените халета екипите постигнаха успех при разделянето на материалите за рециклиране на 22 различни потока за рециклиране. Освен това разтворителите за премахване на боя се събират, дестилират и възстановяват до първоначалните си спецификации с цел повторно използване в бояджийския цех.

Така през 2009 г. лидерската позиция на завода в Ню Ривър Вали вдигна летвата.

„Непосредственият ни приоритет беше да намалим енергийния си отпечатък, така че през тази година за първи път организирахме търсене на енергийно съкровище“, казва Колиньон. „Най-добрата енергия е тази, която не ви е необходима, и това беше забавен начин да включим всички.“Служителите отговориха с предлагане на стотици идеи за икономия на енергия – от прости решения, като изключване на осветлението на автоматите за продажба, до ускоряване на процесите за сглобяване. По пътя към главния вход бяха поставени соларни панели. Нови покривни прозорци намалиха необходимостта от изкуствена светлина. На няколко места, например в кафетата и съблекалните, бяха монтирани соларни водонагреватели.

Тези и други инициативи помогнаха на завода в Ню Ривър Вали да се превърне в първия обект в САЩ, получил два сертификата от водещите глобални и национални агенции по управление на околната среда: сертификат по стандарт ISO 50001 и платинено отличие по програмата Superior Energy Performance (Първокласна енергийна ефективност) на американското Министерство на енергетиката.

Успоредно с икономията на енергия, заводът в Ню Ривър Вали вече е обект с нулево депониране на отпадъци. Това означава, че 100 процента от отпадъците, получаващи се по време на производството, се рециклират, компостират или използват за производство на електричество.

През 2014 г. заводът постигна една от най-амбициозните си цели: преминаването към електрическа енергия без въглеродни емисии. Цялата електрическа енергия за завода вече идва от газообразния метан, получаван в 13 сметища в областта.

Заедно с кабината се боядисва и малък метален панел, който играе важна роля при контрола на качеството. След приключване на боядисването панелът се занася в лабораторията за боядисване, където се поставя в спектрофотометър и се сравнява с еталонния цвят в главната база с данни. Тъй като има толкова много подобни цветове и нюанси, човешкото око може лесно да пропусне някоя малка вариация. Ако спектрофотометърът открие несъответствие, кабината се връща на линията за повторно боядисване.

„Трябва винаги да имаме желание да разширяваме границите на възможното“, казва Колиньон. „Едновременно с това трябва да вземаме предвид финансовия фактор и да осъзнаваме, че това, което работи добре на едно място, може да не е добра възможност за избор на друго.“

Стремежът за по-голяма ефективност в завода в Ню Ривър Вали се вижда ясно и в производствените халета. Точно навреме за производството на новите VNL и VNR заводът инвестира в по-усъвършенствана технология за контрол на разпръскваната излишна боя, която не изисква вода и използва 60 на сто по-малко енергия от предишния процес. Излишната боя се улавя от варовик на прах, което премахва необходимостта от обработка на тинята, съдържаща боя, а варовиковите отпадъци се използват за производството на цимент. 

Благодарение на новия бояджийски цех и направените промени емисиите на летливи органични съединения (VOC) на товарен автомобил бяха намалени с повече от 50 на сто. В новия бояджийски цех бяха внедрени и нови технологии за разпръскване на боята, които допринесоха за намаляване на боята, използвана за една кабина.

Освен това производствените екипи се възползваха от най-новите усъвършенствани производствени процеси, за да пестят време и енергия. Заводът в Ню Ривър Вали наскоро добави повече от 50 нови робота в цеха за заваряване на каросериите преди довършителните работи и разшири използването на 3D печат, чрез който частите се произвеждат много по-бързо отколкото чрез традиционната обработка.

„В нашето предизвикателство за икономия на енергия има няколко слоя“, казва Колиньон. „Единият е човешкото поведение, например да угасвате осветлението, когато излизате от стаята, или да не оставяте товарния автомобил да работи твърде дълго на празен ход. Другият е внимателно преглеждане на нашите производствени процеси. Колкото повече очи се вглеждат в даден процес, колкото повече хора посочват проблемите, толкова по-лесно ще бъде да намерим решения.

За да се постигне истинска разлика, когато става дума за грижата за околната среда, е необходима силна поддръжка от ръководството, правилните системи и технология, както и пълна ангажираност на хората без изключение

За да запази инерцията си при намаляването на използването на енергия, през 2011 г. заводът се включи в програмата Save Energy Now (Икономия на енергия сега) на американското Министерство на енергетиката. Целта беше намаляване на енергията с 25 на сто за 10 години – цел, която заводът в Ню Ривър Вали задмина само след една година.

Понастоящем служителите се фокусират върху нови цели, свързани с околната среда. В ход е търсене на източник на възобновяема енергия, която да замени природния газ, използван сега за отопление. Освен това екипът търси начини да произвежда енергия на място, като начин за намаляване на енергийните разходи.

„За да се постигне истинска разлика, когато става дума за грижата за околната среда, е необходима силна поддръжка от ръководството, правилните системи и технология, както и пълна ангажираност на хората без изключение“, казва Колиньон. „Гордея се с това, което успяхме да постигнем, и чакам с нетърпения следващото голямо нововъведение.“

Бележка на редактора: От 1 октомври влезе в сила нова структура на производството в Северна Америка, която да стимулира подвижността и гъвкавостта на база на локалните потребности. Франки Маршанд, вицепрезидент на завода в Ню Ривър Вали, ще докладва на висшето ръководство на GTO и на изпълнителния вицепрезидент Ян Олсон. Патрик Колиньон (на снимката) ще заеме нов пост във Volvo Group.

Заводът в Ню Ривър Вали

Произвежда модели VNL, VNR, VNX, VHD и VAH.
2 400 служители.
149 000 квадратни метра / 1,6 милиона квадратни фута покрита площ.
Използва електрическа енергия без въглеродни емисии от 2014 г.
Статус на обект с нулево депониране на отпадъци от 2013 г.