TRUCKS

Автомобилната индустрия върви с бързи крачки към цифрова революция.

Телематиката, свързаността, големите информационни масиви, облачните услуги и Интернет на нещата водят до цифрова революция в отрасъла за производство на товарни автомобили. Най-големият потенциал е в услугите и Volvo Trucks работи активно, за да реализира своята цел: нулев брой непланирани престои.
Интернет облак.
Броят на свързаните товарни автомобили ежедневно нараства и това може да спомогне за повишаване на пробега и производителността.

Развитието на съвременните информационни технологии е толкова бързо, че много от нещата, които се случват, може би звучат като научна фантастика. В резултат, Пер Адамсон мисли непрекъснато за бъдещето в своята работа като директор по стратегии и бизнес развитие във Volvo Group Telematics. 

С фрази като „облачни услуги“, „Големи данни“ и „Интернет на нещата“ той обяснява как концепции, които до неотдавна са звучали като чиста фантастика, сега се превръщат в реалност.  

„След появата на смартфоните, предимствата на това, което наричаме свързаност, проличаха явно в ежедневния живот на хората“, казва той.

В наши дни свързаността се счита за даденост. Данните се изпращат през безжични мрежи в т.нар. облак, където се съхраняват, анализират и разпределят като Интернет обслужване, с което създават добавена стойност за различни потребители. 

„Цялата технология с интегрален сензор, който е свързан към Интернет, генерира потребителска информация. Ако има сфера, в която развитието на ИТ се извършва с поразителна скорост, това е автомобилната индустрия. Понастоящем автомобилите генерират огромно количество данни и добавената стойност е растящата ефективност на нашите транспортни решения и услуги“, обяснява Пер Адамсон.

Всъщност автомобилите вече са вторият по големина потребител на данни в света, след битовата електроника. 

„Когато автомобилите са интелигентни, бизнес операциите на нашите клиенти са по-рентабилни.“

Това, което разграничава интелигентната технология от обикновените машини и апарати, е използването на потребителската информация.

„Голямата ни цел е да направим системите си за данни самообучаващи се. Това ще даде възможност на данните да правят сами статистически заключения, за да се получи максимална ефективност, без да са необходими никакви команди от потребителя. Прост пример за това е да направите кафе, без дори да включвате кафе машината. Тъй като тя е научила кога пием кафе и какво трябва да е то, не се налага дори да мислим за включването й!“

Ако има сфера, в която развитието на ИТ се извършва с поразителна скорост, това е автомобилната индустрия.

След като тази екосистема от интелигентни устройства вече е създадена, товарните автомобили също стават интелигентни. Когато става дума за това как свързаността ще промени транспортната индустрия, още много неща трябва да бъдат открити. Някои насоки на развитието обаче могат да бъдат прогнозирани по-лесно от други.

Хайдер Вокил, директор Качество и максимален пробег във Volvo Trucks, е убеден, че напредъкът в областта на свързаността ще революционизира автомобилната промишленост и ще ни доближи до нулев брой непланирани престои: „Когато различните компоненти в един товарен автомобил могат да ни информират за състоянието си, ще можем да предотвратяваме непланираните престои по съвсем нов начин“, казва той. 

Максималният пробег – готовността на товарния автомобил за работа – става все по-важен за транспортната индустрия, тъй като по-високите изисквания правят непланираните престои все по-скъпи. Понастоящем преките разходи за един непланиран престой се оценяват на около 1 000 евро за една средноголяма европейска фирма за превози, според проучване на Volvo Trucks. И това са само преките разходи, като пътна помощ, ремонти и пропуснат приход от превози. Непреките разходи, като повреден товар или загуба на приходи поради влошена репутация, се изчисляват дори още по-трудно. 

„Възможността за получаване на възможно най-голям максимален пробег играе решаваща роля за оцеляването на всяка фирма за товарни превози. Камионът трябва да работи, за да носи пари на превозвача.“ 

Това е логичната основа на мечтата на Volvo Trucks: нито един товарен автомобил Volvo да няма непланирани престои. Проучване, проведено наскоро от Отдела за усъвършенствана технология и проучвания на Volvo Trucks, разкри, че осем от всеки десет непланирани престоя е можело да се избегнат, ако обслужването е било по-динамично и основано на текущото състояние на всеки товарен автомобил – нещо, което свързаността прави възможно. Познаването на състоянието на автомобила в реално време ще даде възможност поддръжката да се извършва наведнъж и в правилния момент, с което ще се намали рискът от скъпоструващи последващи щети, тъй като един повреден компонент може лесно да окаже отрицателно влияние върху останалите. 

„В рамките на следващите пет години очаквам фирмите за превози да окажат по-голям натиск върху производителите на товарни автомобили, които да осигурят по-висок максимален пробег. По тази причина Volvo Trucks работи понастоящем по няколко изследователски проекта, за да осигури по-висок максимален пробег за клиентите си. Един непланиран престой е твърде много. Той може да има разрушително влияние върху икономическото състояние на фирмата за превози“, добавя Хайдер Вокил.

Volvo Trucks вече използва телематиката, за да наблюдава износването на части като филтър-дехидрататори, акумулатори, спирачки и съединители.* Дори обаче да беше технически възможно всеки компонент на товарния автомобил да се оборудва със свой собствен сензор, това би направило автомобила неоправдано скъп. Затова е необходимо да се намерят начини данните да се анализират така, че да е обхванат целият товарен автомобил. 

Когато различните компоненти в един товарен автомобил могат да ни информират за състоянието си, ще можем да предотвратяваме непланираните престои по съвсем нов начин.

За да постигне това, Volvo Trucks работи по няколко изследователски проекта, посветени на свързаността. Един от тях е In4Uptime, ръководен от Фредрик Боде от Volvo Group Trucks Technology. Проектът има за цел да осигури използване на възможно най-голямо количество от наличните данни. Боде обяснява, че има три различни типа данни, които се комбинират, за да се диагностицира и прогнозира състоянието на даден товарен автомобил.

„Първото и най-важното е, че използваме данновите сигнали, които товарният автомобил е генерирал сам. Тези данни съдържат информация, която се изпраща вътре в мрежата от сензори и контролни устройства на товарния автомобил. Второ, използваме данните, запазени от други товарни автомобили, като истории на обслужването, извършено в нашите сервизи. И накрая, имаме външни данни, които не идват от товарния автомобил, а от Интернет или външни доставчици, например информация за трафика или метеорологични данни.“ 
 

Проверява се дали в информацията има отклонения, тъй като те показват дефект, който скоро ще се прояви. Ако се установи, че товарният автомобил е в по-добро състояние от очакванията, интервалът на обслужване може да се удължи.

In4Uptime има за цел да разработи методи за сортиране на данните и определяне на това, което има решаващ ефект, когато става дума за неизправност на компонент. Тези методи в крайна сметка ще бъдат използвани за разработка на софтуер с модели и алгоритми, прогнозиращи кога степента на износване ще създаде необходимост от извършване на обслужване на товарния автомобил. 

„Можете да кажете, че доближаваме ухо до товарния автомобил и той ни казва, ако нещо се кани да се развали. Достъпът до тази информация ще ни даде възможност да направим товарните си автомобили по-ефективни, като целта е фирмите за превози, които работят с камиони Volvo, да печелят повече пари.“

*Споменатите по-горе услуги за свързаност са част от договора за сервизно обслужване Volvo Gold на избрани пазари.

Нови термини и фрази

[свързаност]
основа за възможността за обмен на данни в голям мащаб. Текущата свързаност в рамките на интелигентната технология е резултат от безжичните Интернет връзки.

[големи информационни масиви]
големи обеми от данни, които се събират в такъв мащаб, че е трудно да бъдат обработени и анализирани със стандартен софтуер.

[облачна услуга]
Интернет услуга за съхранение, разпределение и анализ на информация. Данните се анализират посредством статистически заключения и алгоритми, които създават добавена стойност за различни потребители.

[Интернет на нещата]
мрежа на оборудването, създадена чрез свързаност. Обменът на данни в Интернет на нещата спомага за създаване на стойност, тъй като интелигентното оборудване е в състояние да предоставя услуги, които отговарят на потребностите на потребителя.