TRUCKS

Volvo разработва камиони, задвижвани с водород

Volvo Trucks разработва камиони с двигатели с вътрешно горене, които работят с водород. Тестове в реални пътни уславия с камиони, използващи водород, ще започнат през 2026 година, а пускането в търговската мрежа е планирано за края на това десетилетие. Камионите, които се движат със зелен водород, осигуряват значителна стъпка напред за Volvo към постигането на целта за нетна нула и подпомагат клиентите да постигнат техните цели за декарбонизация.
Volvo разработва камиони, задвижвани с водород
Volvo Trucks разработва камиони с двигатели с вътрешно горене, които работят с водород. Тези камиони осигуряват значителна стъпка напред към декарбонизация на транспорта.

Камиони, които се движат със зелен водород вместо фосилни горива осигуряват един от начините за декарбонизация на транспорта. Водородните камиони ще бъдат особено подходящи за по-дълги разстояния и в региони, където зарядната инфраструктура е ограничена или времето за зареждане на батериите е лимитирано.

 

Volvo ще започне клиентски тестове с водородни камиони с двигатели с вътрешно горене през 2026 година, а продажбите ще започнат към края на това десетилетие. В момента се провеждат тестове в лабораторна среда и в превозните средства. Камионите, задвижвани от двигатели с вътрешно горене с водрод ще допълнят гамата от алтернативни решения на Volvo, заедно с електрическите камиони на батерии, камионите с горивна клетка и такива, задвижвани от възобновяеми горива, като биогаз и HVO (хидрогенирано растително масло).

 

“Камионите, при които традиционният двигател с вътрешно горене се запазва, но се задвижват от водород, ще имат същата производителност и надеждност, както нашите дизелови камиони, но с добавена полза от потенциално нетни нулеви емисии CO2 от източника до потреблението (well-to-wheel). Те ще бъдат ценно допълнение към нашите електрически камиони на батерии, които са на пазара вече няколко години,” казва Ян Иелмгрен, ръководител продуктов мениджмънт и качество във Volvo Trucks.

 

Камионите Volvo с двигатели с вътрешно горене, задвижвани от зелен водород имат потенциал за нулеви нетни емисии CO2, когато се използва възобновяемо HVO, като гориво за възпламеняване и са категоризирани, като “Превозно средство с нулеви емисии” (ZEV) съгласно новоприетите емисионни стандарти за CO2 на Европейския Съюз.

 

“Ясно е, че са необходими няколко различни технологии за декарбонизация на тежкотоварния транспорт. В качеството ни на глобален производител на камиони, ние трябва да подпомагаме нашите клиенти, като предоставяме разнообразни решения за декарбонизация, от които компаниите да избират тяхната алтернатива, въз основа на техните транспортни задачи, налична инфраструктура и цени на зелената енегрия,” казва Ян Иелмгрен.

 

Камионите Volvo с двигатели с вътрешно горене, задвижвани от водород ще бъдат с директно впръскване под високо налягане (HPDI) – технология, при която малко количество от гориво за запалване се впръсква под високо налягане, за да осигури възпламеняване чрез компресия, преди добавянето на водорода. Предимствата на тази технология включват по-висока енергийна ефективност с по-нисък разход на гориво и увеличена мощност на двигателя.

 

Volvo Group подписа споразумение с Westport Fuel Systems за създаване на съвместно дружество за използване на технологията HPDI. Съвместното дружество се очаква да започне да функционира през второто тримесечие на 2024 година, след официалното счетоводно приключване.

 

 

ФАКТИ

·         Задвижваните с водород камиони Volvo ще имат работен пробег, сравним с много дизелови камиони, в зависимост от типа транспорт.

·         Благодарение на ниските емисии CO2 при изгарянето на водорода, тези камиони са категоризирани, като “превозни средства с нулеви емисии“ (Zero Emission Vehicles) съгласно новоприетите емисионни стандарти на ЕС за CO2.

·         Двигателите с вътрешно горене на водород ще емитират много малки количества азотни оксиди и твърди частици.

·         Водородът може да се използва също и за задвижване на електрически камиони с горивна клетка, където електрическата енергия се произвежда на борда на камиона. Електрическите камиони с горивна клетка не отделят никакви емисии от ауспуха, само водна пара.

 

 

 

23 май 2024 г.

 

 

LINK към снимки с висока резолюция

 

За допълнителна информация се обръщайте към:


Ина Игнатова

Маркетинг и ПР, Volvo Trucks България

ina.ignatova@volvo.com

+359 882401611

 


Снимки и видео материали за медиите са налична на Mediahub Volvo Trucks

 

 

Volvo Trucks предоставя цялостни транспортни решения за професионални и взискателни клиенти чрез своята пълна гама от средни до тежки товарни автомобили. Поддръжката на клиентите се предоставя чрез глобална мрежа от дилъри с 2200 центъра за обслужване в около 130 държави. Товарните автомобили Volvo се асемблират в 12 държави на различни континенти. През 2023 г. около 145 000 нови камиони Volvo са доставени на клиенти в целия свят. Volvo Trucks е част от Volvo Group, един от водещите световни производители на товарни автомобили, автобуси, строително оборудване и двигатели за морско и промишлено приложение. Групата предоставя също цялостни решения за финансиране и сервизно обслужване. Работата на Volvo Trucks се базира на основните ценности на компанията: качество, безопасност и грижа за околната среда.