TRUCKS

Volvo Trucks помага на клиентите да оптимизират паричния си поток с нов, гъвкав сервизен договор

Volvo Trucks представя Volvo Flexi-Gold Contract — нов сервизен договор, на база използване на превозното средство, при който месечните такси са свързани с действителния пробег. Това означава, че превозвачите имат повече гъвкавост да се приспособят към пазарните условия и търсене.
Volvo FH — шофиране на магистрала
Volvo Flexi-Gold Contract позволява на клиентите гъвкавост в рамките на 40 %, като годишният пробег може да надвиши или да е с 20 % под договорения пробег.

Свързаността проправи път за нови, гъвкави решения за сервизни договори и модели за плащане, на база използване на превозното средство. Volvo Trucks представя нов сервизен договор, Volvo Flexi-Gold, със същия обхват както договора Volvo Gold, но с месечни такси, разделени на фиксирани и променливи части (базирани на километри), съобразени с действителния пробег на товарния автомобил. 

„Много транспортни компании имат краткосрочни споразумения със своите клиенти или работят на непредвидими и променливи пазари. Те изискват по-голяма гъвкавост, що се отнася до сервизните договори. Вече имаме технологията да осъществим подобни динамични и свързани решения,“ казва Томас Нимайер, мениджър бизнес развитие, сервизни договори, Volvo Trucks.

Сервизният договор Volvo Flexi-Gold е възможен благодарение на напредъка в областта на телематиката, който в реално време дава възможност на товарните автомобили да подават към Volvo Trucks информация за изминатите километри. Договорът позволява на клиентите гъвкавост в рамките на 40 %, като годишният пробег може да надвиши или да е с 20 % под договорения пробег. Всяка месечна фактура е на базата на реална експлоатация за съответния месец, без допълнително фактуриране или документация за превишаване на пробега в края на годината (в рамките на толеранса). Подходящ за клиенти, работещи в условията на сезонни колебания и променливо търсене. 

„Съвсем просто е, ако реалният ви пробег е по-малко, плащате по-малко, и обратното. Volvo Flexi-Gold Contract предлага същия обхват и максимален пробег като Volvo Gold Contract, при същия предвидим разход, но със значително повече гъвкавост спрямо променящите се нужди на бизнеса,“ казва Томас Нимайер.

Volvo Gold Contract е най-широкообхватният сервизен договор на Volvo Trucks и включва превантивна поддръжка и свързано планиране на обслужването, както и всички ремонти на товарните автомобили.

„Бързото развитие на свързаните услуги дава на превозвачите напълно нови начини за увеличаване на максималния пробег на превозните средства и оптимизиране на експлоатацията им. Чрез добавяне на гъвкавост към модела за плащане, ние добавяме още едно измерение към предложението ни,“ казва Анна Мюлер, вицепрезидент, Следпродажбено обслужване, Volvo Trucks Europe.

Volvo Flexi-Gold Service Contract се предлага на избрани европейски пазари, като в близко бъдеще постепенно ще бъде въвеждан на нови пазари.

Факти
: Volvo Flexi-Gold Contract

  • Сервизен договор, базиран на използване на превозното средство. Дейностите по поддръжка и месечната такса са свързани с действителния пробег. 
  • Предлага гъвкавост в рамките на 40 % за прогнозния годишен пробег.
  • Volvo Flexi-Gold Contract предлага същия обхват и максимален пробег като Volvo Gold Contract.
  • Особено подходящ за фирмите, работещи в условията на сезонни колебания и променлив годишен обем на работа.
  • Без допълнително фактуриране или документация за превишение на пробега в края на годината.

Връзка към изображения с висока разделителна способност
 

За допълнителна информация се обръщайте към:

Ина Игнатова
имейл: ina.ignatova@volvo.com

Volvo Trucks предоставя цялостни транспортни решения за професионални и взискателни клиенти, като предлага пълна гама от средни до тежки товарни автомобили. Поддръжката на клиентите се осигурява чрез глобална мрежа от 2100 дилъра и сервиза в повече от 130 държави. Товарните автомобили на Volvo се сглобяват в 15 държави на различни континенти. През 2018 г. над 127 000 товарни автомобила на Volvo са доставени на клиенти в целия свят. Volvo Trucks е част от Volvo Group, един от водещите световни производители на товарни автомобили, автобуси, строително оборудване и двигатели за морско и промишлено приложение. Групата предоставя също цялостни решения за финансиране и сервизно обслужване. Дейността на Volvo Trucks се базира на основните ценности на компанията: качество, безопасност и грижа за околната среда.