TRUCKS

Volvo Trucks ускорява развитието на по-благоприятни за климата транспортни решения

На 18 февруари ЕС постигна решение за регулиране на емисиите на CO2 при тежкотоварните превозни средства. За да ускори развитието, Volvo Trucks продължава да инвестира сериозно в по-благоприятни за климата транспортни решения. Необходими са обаче допълнителни мерки за стимулиране на търсенето на автомобили с ниски емисии на CO2.
Разходът на гориво при превози на дълги разстояния може да бъде намален с почти една трета. Това бе демонстрирано от концептуалния камион на Volvo Trucks от 2017 г.

„Намаляването на вредните емисии от тежкотоварните автомобили е изключително важна задача и е от основно значение за нашите инициативи в областта на устойчивия транспорт. Във Volvo Trucks сме в добра позиция да поемем това предизвикателство. Естествено е сега ЕС да въведе ограничения за емисиите на CO2. За да ускорим прехода, бихме искали да видим по-силни финансови стимули за клиентите, които поемат водеща роля и избират по-благоприятни за климата превозни средства”, каза Рогер Алм, Президент на Volvo Trucks.

Електрическите камиони могат да допринесат за намаляване на емисиите на CO2. Volvo Trucks представи първите си модели камиони с електрически двигатели през 2018 г. и ще започне серийно производство през тази година.

„На етап сме, когато технологията скоро ще бъде готова за по-широки приложения в тежкотоварния транспорт. Ако търсенето бъде стимулирано и новата инфраструктурна мрежа за зареждане се разшири, обемът също ще може да се увеличава с по-бързи темпове, отколкото би било възможно”, казва Ларс Мартенсон, директор Околна среда и иновации във Volvo Trucks.

Други климатични решения включват природен газ и биогаз. Работата на Volvo FH LNG на природен газ намалява емисиите на CO2 с около 20% в сравнение с дизела. При биогаз емисиите могат да бъдат намалени със 100%.

В същото време, Volvo Trucks продължава да развива своите камиони с дизелови двигатели, които понастоящем съставляват абсолютното мнозинство от продажбите на компанията. От началото на 90-те години потреблението на гориво и емисиите на CO2 при конвенционален товарен автомобил Volvo за превози на дълги разстояния са намалели с около 20% * и има възможност за допълнителни подобрения с по-ефективни силови линии, по-ниско съпротивление при търкаляне и по-добра аеродинамика. Всеки камион трябва да бъде оптимизиран за специфични транспортни задачи.

Докато ограниченията на емисиите, наложени от ЕС, поставят ясен график за производителите на превозни средства, целта - подобряване на горивната ефективност и намаляване на въздействието върху климата - е основен приоритет за индустрията от известно време, отчасти поради факта, че разходът на гориво възлиза на около една трета от разходите за една транспортна компания.

„Амбицията ни винаги е била да предложим на нашите клиенти оптимално, енергийно ефективно цялостно решение за транспортната задача“, каза Ларс Мортенсон.

Сред клиентите на Volvo Trucks, както и на много клиенти на транспортните услуги, има голям интерес транспортът да бъде по-благоприятен за климата. Разширяването на инвестиционните субсидии или данъчните облекчения за онези, които решат да инвестират в екологични технологии, биха довели до голяма разлика.

„Новите технологии, които допринасят за намаляване на емисиите на CO2, трябва да могат да навлизат бързо на пазара. Бързото проследяване на процеса на преглед и сертифициране от институциите би ускорило въвеждането на нови иновации в транспортния сектор.

Рамката на ЕС обхваща емисиите от използваните понастоящем превозни средства, но Volvo Trucks има по-широк подход към въпроса.

„Ако всички страни в транспортния сектор работят заедно за постигане на същата цел, можем да намалим влиянието върху климата много повече. По-добрата логистика, увеличеният достъп до биогорива, ефективното обучение за шофьори, по-добра аеродинамика при надстройките, подобрените пътни стандарти и разширяването на възможностите за използване на превозни средства с голям капацитет са само някои от начините, по които могат да допринесат други страни,” каза Ларс Мартенсон. 

Факти

  • Новият регламент на ЕС за емисиите на CO2 при тежкотоварни превозни средства се прилага за превозни средства, произведени и регистрирани през или след 2019 г.
  • Средните стойности на емисиите трябва да бъдат намалени с 15 процента от 2025 г. и с 30 процента, считано от 2030 г. (в сравнение с 2019 г.).
  • Нивата на намаление се отнасят до средните стойности на емисии от камиони, произведени от съответните производители, в сравнение със средните стойности за индустрията за 2019 година.
  • Пътният трафик на тежкотоварни автомобили представлява почти 5 процента от общите емисии на парникови газове в ЕС.
 
*От началото на 90-те години на миналия век, Volvo Trucks намалява разхода на гориво при новите камиони с около една пета. Сравнението се отнася за Volvo F12 и Volvo FH13 за 2016 година.

За допълнителна информация, моля, обърнете се към:
Ина Игнатова
e-mail: ina.ignatova@volvo.com

Линк към видео: https://youtu.be/oPW15HkbKWU

EU CO2  PDF
Прессъобщението в PDF формат

Volvo Trucks предлага цялостни транспортни решения за професионални и взискателни клиенти, като предлага пълна гама от средни до тежки товарни автомобили. Поддръжката на клиентите е осигурена чрез глобална мрежа от 2 100 дилъри и сервизи в повече от 130 държави. Товарните автомобили от Volvo се сглобяват в 15 държави на различни континенти. През 2018 г. над 127 000 товарни автомобила Volvo бяха доставени на клиенти в целия свят. Volvo Trucks е част от Volvo Group, един от водещите световни производители на товарни автомобили, автобуси, строително оборудване и двигатели за морско и промишлено приложение. Групата предлага решения за финансиране и сервизно обслужване. Работата на Volvo Trucks се базира на основните ценности на компанията: качество, безопасност и грижа за околната среда.