TRUCKS

Volvo Trucks в готовност за новите изисквания за деклариране на разхода на гориво и CO2 емисии на за камиони

От 1 януари 2019 г. новите товарни камиони, произведени в Европейския съюз, трябва да разполагат с декларация за разход на гориво и CO2 емисии. Целта е да се улеснят клиентите на камиони при избора на енергийно ефективни превозни средства с по-ниско въздействие върху климата. Volvo Trucks вижда новите изисквания като допълнение към полезните инструменти, с които вече работи индустрията.
Lars Mårtensson

"Декларациите ще предоставят на нашите клиенти разбираема и сравнима информация за разхода на гориво и CO2 емисиите. Така те ще получават насоки за отговорен и информиран избор на камион", казва Ларс Мартенсон, директор Околна среда и иновации във Volvo Trucks.

"Най-важното обаче е, че сега има още по-голям фокус  върху енергийната ефективност и въздействието върху климата. Това е ключов въпрос за автомобилната индустрия, за транспортния сектор и за обществото като цяло", допълва той.

Според Междуправителствения комитет за изменение на климата към ООН (IPCC) тежкият автомобилен трафик формира около 6% от глобалните емисии на парникови газове, а секторът е силно зависим от изкопаемите горива.

"Ето защо се надяваме, че новите изисквания за деклариране ще дадат допълнителен икономически стимул на транспортните компании да заменят старите автомобили с нови, по-енергийно ефективни камиони с по-ниски емисии на CO2", казва Ларс Мартенсон.

Към момента все още няма решения за  данъчни облекчения или стимули, свързани с новите изисквания. Въпреки това в сценария на ЕС "Европейска стратегия за ниски емисии" се приема, че емисиите на CO2 от камионите ще намаляват средно с 1,5% годишно до 2030 г.

Консумацията на гориво намалява

"Енергийната ефективност винаги е била основна тема за Volvo Trucks", категоричен е  Ларс Мартенсон. "От 90-те години насам успяхме да намалим консумацията на гориво за новите камиони с една пета* и продължаваме да оптимизираме разхода на гориво всяка година. Подобряването на енергийната ефективност е най-важното нещо, което можем да направим, за да минимизираме въздействието на автомобила върху климата."

Декларацията е отправна точка

Клиентите на Volvo Trucks отделят значителни ресурси за подобряване на енергийната ефективност. Много транспортни компании изминаха дълъг път в усилията си за пестене на гориво, докато други невинаги имат възможност за постигане на оптимални резултати. Специално за тази последна група, новите обявени стойности могат да бъдат полезен инструмент при избора на камион, смята Ларс Мартенсон.

"Декларацията е добра отправна точка, която показва правилната посока, но не и  цялата картина. За да се постигне възможно най-нисък разход на гориво и въздействие върху климата по време на работата, всеки камион трябва да бъде оптимизиран със съответното оборудване и услуги. Съсредоточаването върху енергийно ефективното обучение на водачите и използването на интелигентни  инструменти за планиране на транспорта са примери за действия, които могат да имат огромен положителен ефект. Нашата цел винаги е да създаваме цялостно решение, което осигурява възможно най-добрата транспортна ефективност за нашите клиенти.  А това, разбира се, е от полза и за околната среда", заключава Ларс Мартенсон.

Факти
От 1 януари 2019 г. се въвежда закон на ЕС за доставка на нови камиони с декларация за разхода на гориво и емисиите на CO2. Законът се въвежда поетапно за различните видове товарни автомобили.

Стойностите, посочени в декларацията, се разработват индивидуално за всяко превозно средство и се основават на фабричната спецификация и експлоатация.

Като основа за обявените стойности се използва сертифициран от ЕС и стандартизиран процес за симулация на циклите на движение.

* При сравняване на Volvo F12 от 1991 г. към Volvo FH13 от 2016 г.

Gallery